Kesäkuun CROSSCUT-terveiset Pariisista

Kesäkuun CROSSCUT -terveiset Pariisista

Kesäkuun puolivälissä Ranskan Sèvresiin kokoontui joukko asiantuntijoita eri maista ja koulutusinstituutioista CROSSCUT-projektin tapaamiseen.

Tapahtuma järjestettiin Centre International d’études pédagogiques:ssa (CIEP).

Hankkeen Advisory Boardissa oli mukana koulutusalan asiantuntijoita niin kansalaisjärjestöstä, eurooppalaisista koulutusinstituutioista kuin Ranskan opetusministeriöstäkin. Konsortiossa olivat mukana hankkeen tutut partnerit Suomesta, Norjasta, Puolasta, Portugalista ja Ranskasta. Tapaamisia emännöi hankkeen koordinaattori Virginie Timmerman.

CROSSCUT Erasmus+-hankkeen tavoitteena on edistää oppiainerajat ylittävää opettamista ja oppimista. Projektin ensimmäisissä vaiheissa on selvitetty oppiainerajat ylittäviä käytänteitä ja toteutustapoja eri EU-maissa sekä opettajien osaamista ja tuentarvetta oppiainerajat ylittävän opetuksen toteuttamiseksi. Projektin viimeisimmässä vaiheessa on kehitetty verkkokurssi opettajien ammatillisen kehittymisen tueksi. Kesäkuun tapaaminen käsitteli suurelta osin verkkokurssin kehittämistä.

Projektin partnerit saivat Advisory Boardilta arvokasta palautetta verkkokurssin suunnitteluun liittyen. Tärkeänä pidettiin muun muassa kurssin moduulien yhdenmukaistamista työmäärältään ja visuaalisesti toisiaan vastaaviksi. Kokonaiskuvan tarkistaminen koko verkkokurssin osalta osoittautuikin merkittäväksi. Kasvokkainen työskentely osallistujien kesken oli antoisaa. Moni asia loksahti paikalleen ja projektin viimeiset askeleet saivat selkeän suunnan.

Projektin ollessa lopuillaan on tärkeää pohtia projektissa tuotettujen työkalujen jatkomahdollisuuksia. Osa partnerimaista on suunnitellut kääntävänsä verkkokurssin maansa viralliselle kielelle, kun taas osa on aikeissa käyttää siitä jatkossa sopivalta osin oman opetuksensa osana. Eurooppalaiset maat eroavat toisistaan opettajien ammatillisen kehittymisen jatkumon suhteen. Esimerkiksi Portugalissa opettajien sertifiointikelpoisille jatkokoulutukselle on hyvin tarkat kriteerit, kun taas Suomessa vastaavaa kriteeristöä ei ole.

Konsortiotapaamisessa työstettiin myös yhdessä hankkeen tuloksiin perustuvia suosituksia, jotka lähetetään EU-maiden koulutuspoliittisille tahoille loppuvuoden aikana.

CIEP sijaitsee hieman Pariisin ulkopuolella entisessä kuninkaallisessa posliinitehtaassa (1756-1878) ja joka on toiminut myös opettajankoulutuslaitoksena nuorille naisille (1881-1940). Kuvassa mukana Annina Rintakumpu ja Vilhelmiina Harju Cicero Learning -verkostosta.