Hankkeen koordinaattorin haastattelu

Virginie Timmerman

Haastattelimme CROSSCUT-projektin koordinaattoria Virginie Timmermania

. Hän työskentelee Centre international d’études pédagogiques -keskuksessa (CIEP) Ranskan Sèvresissä. CIEP on omistautunut koulutuksen kehittämiseen ja ranskan kielen tukemiseen ympäri maailman. Koulutuskeskus osallistuu aktiivisesti eurooppalaista rahoitusta saaneisiin projekteihin, kuten CROSSCUT.

CROSSCUT-projektin koordinaattori Virginie Timmerman, miten CROSSCUT-projekti sai alkunsa?

- Eramus+-rahoitteinen EU-projekti CROSSCUT alkoi virallisesti kolme vuotta sitten, syyskuussa 2016. Ajatus projektista syntyi kuitenkin jo vuotta aiemmin useiden tahojen vuoropuhelun seurauksena.

Timmerman kertoo mukana CIEPin kanssa keskusteluissa olleen tulevan projektikoordinaattorin ja Ranskan opetusministeriön koulutuksen kansainvälisen yhteistyön operaattori sekä ministeriön toimiala, jossa kehitetään koulutuspolitiikkaa ja varmistetaan koulutuksellisten ohjelmien toimeenpano. Keskustelujen ollessa käynnissä Ranskan opetusministeriö oli panemassa täytäntöön uutta reformia, jossa yläkoulujen opetussuunnitelmiin lisättäisiin oppiainerajat ylittävää opettamista (cross-curricular teaching.) Ministeriö oli kiinnostunut tutkimaan Euroopan maissa käytössä olevia hyviä käytäntöjä ja kehittämään yhteistä koulutusta muiden EU-maiden kanssa, jotka painivat samojen kysymysten äärellä.

Timmerman kiittää EU-projektista Erasmus+-ohjelmaa, jonka kautta Euroopan Unioni tukee toimintaa koulutuksen ja kasvatuksen kentällä. Ohjelma on tunnettu opiskelijoiden liikkuvuuden tukemisesta, mutta sen lisäksi se rohkaisee kehittämään yhteistyötä eri maiden organisaatioiden kanssa. Erasmus+ kehittää, jakaa ja vie eteenpäin hyviä käytäntöjä ja innovatiivisia toimintatapoja – tässä tapauksessa oppiainerajat ylittävää lähestymistapaa opettamiseen ja oppimiseen sekä niihin liittyviä käytäntöjä.

EU-projektit mahdollistavat eri maista tulevien ja erilaisissa organisaatioissa toimivien ihmisten, joilla on erilaiset taustat, työskentelemisen yhdessä. Timmerman toteaa, että tällaisessa viitekehyksessä syntyneet/tapahtuvat projektit ovat äärimmäisen palkitsevia. Ne mahdollistavat tietämyksen, menetelmien ja käytäntöjen jakamista ja toisaalta innovatiivisten/uudenlaisten käytäntöjen kokeilemista yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi.

- CROSSCUT-projektissa moniulotteinen yhteistyö ja yhteiskehittely johtivat käytännönläheisen ja yhteisöllisen verkkokoulutuksen kehittämiseen, Timmerman iloitsee.

Verkkokoulutus avataan elokuun loppuun mennessä joidenkin partneriorganisaatioiden osalta.