Erasmus+-hankkeen tavoitteena on tukea opettajia ja kouluja oppiainerajat ylittävän opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa

CROSSCUT-hankkeessa selvitetään, millaisia oppiainerajat ylittävän opetuksen käytänteitä ja toteutustapoja eri EU-maissa on

. Lisäksi hankkeessa tutkitaan, millaista osaamista ja tukea opettajat kokevat tarvitsevansa oppiainerajat ylittävän opetuksen toteuttamiseen ja millaisia hyviä käytänteitä sekä mahdollisia haasteita opetukseen liittyy.

Ajankohtaista keväällä 2019

Osana CROSSCUT-hanketta kehitetään ja rakennetaan parhaillaan aineenopettajille suunnattua verkko-oppimisalustaa kahdeksan eurooppalaisen yhteistyötahon kanssa. Alusta tarjoaa tukea ja koulutusta oppiainerajat ylittävän opetuksen toteuttamiseen. Mikäli olet kiinnostunut pilotoimaan verkko-oppimisalustaa, olethan rohkeasti yhteydessä!

Lisätietoja: annina.rintakumpu@helsinki.fi

https://www.helsinki.fi/en/news/education-news/ilmioideoita-ja-digia-opettajalta-opettajalle

HANKKEESSA OVAT MUKANA

  • Centre international d’études pédagogiques (Ranska)
  • École Normale Supérieure de Lyon (Ranska)
  • University of Southern Denmark (Tanska)
  • Educational Research Institute (Puola)
  • Institute of Education de l’Universidade do Minho (Portugali)
  • Universidade Aberta (Portugali)
  • Norwegian Center for ICT in Education (Norja)
  • CICERO Learning, University of Helsinki (Suomi)

LISÄTIETOA:

Mari Tervaniemi
Tutkimusjohtaja, vastuullinen tutkija
CICERO Learning, Helsingin yliopisto

Annina Rintakumpu
Tutkimusavustaja
CICERO Learning, Helsingin yliopisto
annina.rintakumpu@helsinki.fi

Vilhelmiina Harju
Tohtorikoulutettava
CICERO Learning, Helsingin yliopisto