CROSSCUT - Cross-curricular teaching

ERAS­MUS+-hankkeen tavoitteena on tukea opettajia ja kouluja oppiainerajat ylittävän opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

CROSSCUT-hankkeessa selvitetään, millaisia oppiainerajat ylittävän opetuksen käytänteitä ja toteutustapoja eri EU-maissa on. Lisäksi hankkeessa tutkitaan, millaista osaamista ja tukea opettajat kokevat tarvitsevansa oppiainerajat ylittävän opetuksen toteuttamiseen ja millaisia hyviä käytänteitä sekä mahdollisia haasteita opetukseen liittyy.

Hankkeessa kehitetään ja rakennetaan aineenopettajille suunnattu verkko-oppimisalusta kahdeksan eurooppalaisen yhteistyötahon kanssa. Alusta tarjoaa tukea ja koulutusta oppiainerajat ylittävän opetuksen toteuttamiseen.

HANKKEESSA OVAT MUKANA:

  • Centre international d’études pédagogiques (Ranska)
  • École Normale Supérieure de Lyon (Ranska)
  • University of Southern Denmark (Tanska)
  • Educational Research Institute (Puola)
  • Institute of Education de l’Universidade do Minho (Portugali)
  • Universidade Aberta (Portugali)
  • Norwegian Center for ICT in Education (Norja)
  • CICERO Learning, University of Helsinki (Suomi)
LUE LISÄÄ