Mikä estää oppimasta yläkoulussa?

Ella Vihanto oli TET-harjoittelijana CICERO Learning -verkostossa syksyllä 2017. Ella teki professori Minna Huotilaisen pyynnöstä kyselyn yläkouluikäisille ja yläkoulun juuri päättäneille nuorille. Tarkoituksena oli selvittää syitä, jotka heidän mielestään estävät tai haittaavat oppimista.

Yläkoulu on peruskoulun loppusuora, loppukiri tai monelle myös jonkunlainen kompastuskivi. Joka tapauksessa, tämän kurjan kolmivuotisen päätavoite on oppiminen, joka ei kuitenkaan aina mene perille. Mikä yläasteella sitten todella estää oppimisen ja miksi?

Kyselin 15- 17-vuotiailta, yläkoulua käyviltä tai sen juuri päättäneiltä nuorilta, mikä esti heitä oppimasta yläkoulussa. Usein toistuva vastaus oppimisen esteeksi osoittautui kiinnostuksen ja motivaation puute oppiaineita kohtaan. Mistä tämä sitten johtuu?

Yläkoulussa oppiaineet vaikeutuvat ja usein opetustyyli alakouluun verrattuna muuttuu paljon. Yhtenä keskeisenä syynä siihen, että aineet eivät kiinnosta, on juuri tämä opetustyyli. ”Aineet eivät kiinnosta oppilaita. Asioita ei selitetä tarpeeksi perusteellisesti ja syvällisesti, silleen että ne ymmärtäisi.”  Näin sanoo eräs kyselyyn vastannut nuori. Yläkoulu voi tulla nuorelle aikamoisena pläjäyksenä ja paljon oppilaasta ja mahdollisesti koulusta riippuen yläkoulun uuteen opetussysteemiin voi olla vaikea sopeutua ehkä hieman rennomman alakoulun jälkeen. Oheisen kommentin mukaan on tärkeä selvittää asiat perusteellisesti nuorelle, jotta kiinnostus aineeseen pysyisi. Toisaalta kaikki ovat niin erilaisia oppijoita, että täysin kaikille sopivaa opetustyyliä on mahdotonta löytää.

Tähän aiheeseen liittyy kiinteästi myös opettajat, jotka monen nuoren mielestä ovat iso este oppimiselle. Jos opettajalla on hyvin omaperäinen opetustyyli, joka voi sisältää koko oppitunnin kestävän monologin (mahdollisesti johonkin muuhun aihealueeseen liittyvästä asiasta) tai vastaavaa sekä hänen kanssaan ei tule kummoisemmin toimeen opettajan kyseenalaisen asenteen (opettajaa kiinnostaa enemmän tai vähemmän olla juuri siinä jakamassa tietämystään oppilailleen) tai oman, tietämättömistä syistä johtuvan asenteen takia, on motivaatio kyseisen opettajan opettamaan aineeseen todennäköisesti hyvin matala.

Yksi hyvin keskeinen este oppimiselle yläkoulussa on nuorten yleinen suhtautuminen opiskelua kohtaan.

Ilmapiiri opiskeluun on huono. Yläkoululaiset eivät oikein tajua koulun merkitystä ja sitä, että opiskelu on ihan tärkeä asia tulevaisuuden kannalta” – 17-vuotias kyselyyn vastaaja

Yläkoulussa on nuorten kesken joskus sellainen ajatus, että opiskelu on oikeastaan huono asia ja koulussa menestyminen väärin. Tämä luo puolestaan ryhmäpainetta. Että jos kaveria ei kiinnosta ja koulu on turhaa, alat sinäkin todennäköisesti ajattelemaan näin, jolloin oppiminen todellakin häiriintyy. Myös tuntiaktiivisuus voi vähentyä, kun ei viitsitä kysyä tarkentavia kysymyksiä tai ylipäätään vastata opettajan kysymyksiin. Kun tunnilla ei keskitytä aiheeseen, työrauhan puutekin lisääntyy, joka on lisäesteenä oppimiselle.

Haastattelussa mainittiin oppimisen esteeksi myös unenpuute. Juuri yläkoulussa nuori on siinä vaiheessa elämää, jolloin hän tarvitsee erityisen paljon unta. Jos vaikka koulun takia uniaika vähenee ja väsymystä kertyy, keskittyminen ja mielenkiinto heikentyvät.

Tässä oli nuorten mielipiteitä, kokemuksia ja näkemyksiä siitä, mikä estää oppimasta yläkoulussa. Hyvin pitkälle kuitenkin itse päätät omalla asenteellasi, minkä annat olla esteenä.

Ella Vihanto 26.9.2017