Lukivaikeus, aivot ja kognitio -symposium 24.11.2017

Helsingin yliopistolla järjestetään 24.11.2017 yksipäiväinen symposium "Lukivaikeus, aivot ja kognitio - ajankohtaisia kysymyksiä". Symposium on avoin ja maksuton tutkijoille ja opiskelijoille, ja sen järjestävät Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö ja Cicero Learning -verkosto.

Symposiumin tarkoituksena on luoda katsaus kehityksellisen lukivaikeuden tämänhetkisiin tutkimusaiheisiin ja uusiin löydöksiin mm. kognitiivisen aivotutkimuksen, neuropsykologian ja genetiikan kentillä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat kehittyvät kielelliset ja lukitaidot lapsuuden aikana. Alustava puhujalista sisältää mm. seuraavia nimiä:

  • Prof. Juha Kere, Karolinska Institutet, Tukholma, Ruotsi
  • Prof. Paavo Leppänen, Jyväskylän yliopisto
  • Prof. Marja Laasonen, Turun yliopisto
  • dos. Sari Ylinen, Helsingin yliopisto
  • PsT Jarkko Hautala, Jyväskylän yliopisto

Symposiumiin toivotaan myös posteriesityksiä lukivaikeuden ja lukitaitojen aihepiireistä. Ilmoittautuminen symposiumiin ja posteriabstraktit (max 200 sanaa) pyydetään e-lomakkeella, joka julkaistaan tällä sivustolla lokakuun aikana. Posteriabstraktien viimeinen lähetyspäivämäärä on 31.10.2017. Tiedot hyväksytyistä postereista ilmoitetaan marraskuun alussa. Ilmoittautumiset symposiumiin 15.11.2017 mennessä. Lopullinen ohjelma julkaistaan tällä sivustolla lokakuun aikana.