Kuinka tukea oppilaan ja opiskelijan stressinhallinnan taitoja?

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan stressistä ja stressinhallinnasta sekä niiden yhteydestä oppimiseen ja opiskeluun. Tilaisuudessa esitellään neurotutkimuksen näkökulmia stressiin ja jaetaan käytännön kokemuksia sekä vinkkejä stressinhallintataitojen harjoitteluun koulussa ja opiskelussa. Tilaisuuden järjestää EU-rahoitteinen Spotlighters-hanke, jonka puitteissa kehitetään opettajille ja opiskelijoille suunnattuja työkaluja uupumuksen vähentämiseen ja stressinhallintaan. Hankkeessa on mukana osallistujia Espanjasta, Tanskasta, Portugalista, Kreikasta ja Suomesta, josta hankkeeseen osallistuvat Helsingin yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Tilaisuudessa kuullaan esityksiä suomeksi ja englanniksi.

Tilaisuus järjestetään Zoom-yhteydellä. Aika: 2.4. 2020 klo 15.30–17.00. 

 

Minna Huotilaisen esitys: Miten stressi vaikuttaa oppimiseen?

 

Minna Huotilaisen esitys: Miten oppilaan ja opiskelijan stressiä voi vähentää?