Catherine Reverdyn artikkeli projektioppimisesta

Catherine Reverdy

CROSSCUT-hankkeen ranskalainen jäsen Catherine Reverdy kirjoittaa lokakuussa julkaistavassa Edubref-artikkelissa projektioppimisesta (project-based learning) koulussa

. Reverdy työskentelee tutkijana École normale supérieure de Lyon:ssa, IFE koulutusinstituutissa, ja hänellä on tausta fysiikan opettajana.

Artikkelissa Reverdy käsittelee tapoja organisoida projekteja koulukontekstissa ja antaa vinkkejä projektien toteuttamiseen. Sen lisäksi hän käy läpi projektioppimisen taustaa ja tarkastelee siihen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Ranskalaiskouluissa projektit ovat Reverdyn mukaan yleisiä ja niihin kuuluu usein myös koulun ulkopuolisia toimijoita. Yläkouluissa oppiainekohtaiset lukujärjestykset kuitenkin hankaloittavat projektien suunnittelua ja oppiaineiden sisältöjä ei saada aina linkitettyä projektiin halutulla tavalla.

Projektin onnistumiselle on tärkeää, että oppimistavoitteet on määritelty selkeästi ja että opiskelijat kykenevät ennakoimaan, mitä he pystyvät tekemään. Reverdy peräänkuuluttaa opettajien kouluttamista ja nostaa esiin tasapainojen hakemisen opettajan roolissa. Opettajan tulee jatkuvasti motivoida opiskelijoita ja tarjota tukea oikeaan aikaan. On tärkeää, että projektissa on tarpeeksi joustovaraa muttei toisaalta liikaa improvisointia. CROSSCUT-hankkeessa projekteissa opittujen taitojen todentaminen nähtiin haasteena monialaiselle opettamiselle. Projektin arviointia tulisikin miettiä jo projektin suunnittelun alkuvaiheissa.

Catherine Reverdyn vinkit projektioppimisen toteuttamiseen:

  • Suunnittele useita arvioinnin tapoja ennen projektin alkua
  • Rajoita oppimistavoitteiden määrää
  • Älä epäröi useiden pienten projektien toteuttamista, jotta opiskelijat tutustuvat projektityöskentelyyn ja oppivat ennakoimaan rooliaan siinä
  • Varaa opiskelijoille tarpeeksi aikaa oppia: anna heidän rakentaa osaamistaan

Lue lisää Reverdyn artikkelista englanniksi.

Lähde:
Reverdy, Catherine. 2019. Projects at school: What conditions foster learning? Edubref, October. Lyon: ENS de Lyon