Liikunnan ja urheilun ammattilaisten motivoivan vuorovaikutuksen taitojen parantamista koskeva tutkimus käynnistyy

Ammattilaisten vuorovaikutustyyli niin liikuntaneuvonnassa, liikunnan opetuksessa kuin nuorten urheiluvalmennuksessakin vaikuttaa olennaisesti ohjattavien liikunta-asenteisiin, -motivaatioon ja liikuntaan

. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien kanssa keskustellessaan ja toimiessaan ammattilaiset tarvitsevat liikunnan puheeksi ottamisen ja elintapamuutoksen tukemisen taitoja, jotta vähän liikkuvat tarttuvat liikuntamahdollisuuksiin. Valmennuksen vuorovaikutustyylillä on vaikutuksia urheilijoiden lopetusaikeisiin ja suoritukseen. Osallistava ja voimavaralähtöinen motivoiva vuorovaikutus on todetusti tehokkaampi kuin kontrolloiva tai neutraali vuorovaikutustyyli. Motivoivaa vuorovaikutusta on mahdollista oppia. Tämä hanke selvittää, miten se voisi onnistua nykyistä tehokkaammin. Tutkimuksemme selvittää, millaisia vuorovaikutustyylejä terveysammattilaiset, liikunnan opettajat ja valmentajat käyttävät Suomessa, millaisia polkuja pitkin ammattilaiset onnistuvat pysyvästi muuttamaan vuorovaikutustyyliään, ja miten toimivia vuorovaikutuskoulutukset kasvokkain ja verkossa ovat. Motivoiva vuorovaikutus täydentää laaja-alaista liikunnan edistämistä.

Käynnistämme projektin syksyllä 2020. Tutkijoiden lisäksi hankkeessa on mukana suuri joukko alan käytännön toimijoita. Tällä pyritään varmistamaan se, että tutkimus pureutuu kentällä havaittuihin pulmiin ja vastaa käytännön tarpeisiin. Tutkimuksessa arvioidaan uuden liikunnan ja urheilun ammattilaisille suunnatun moniammatillisen motivoivan vuorovaikutuksen täydennyskoulutuksen toteutuskelpoisuutta. Hanke tuottaa motivaatio- ja sosiaalipsykologiaan perustuvan käytännön mallin kehittää ja ylläpitää ammattilaisten motivoivan vuorovaikutuksen taitoja ja kykyjä kohdata vähän liikkuvat ihmiset tavalla, joka edistää omaehtoista vapaa-ajan liikuntamotivaatiota. Projektissa tutkitaan myös urheiluvalmentajien motivointityylejä. Hankkeessa otetaan uusia askelia kompleksisuustieteen hyödyntämiseksi tämän aihepiirin tutkimuksessa ja hyödynnetään monipuolisesti erilaisia tutkimusmenetelmiä.

Rahoitus: Liikuntatieteelliset tutkimusprojektit, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Projekti: ‘Liikunnan ja urheilun ammattilaisten motivoivat vuorovaikutustyylit: Kohti kompleksisuusnäkökulmaa’ (​Improving motivational interaction styles of physical activity promotion and sports professionals: Towards a complex dynamical systems approach)

Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen mukaan täällä →