Tvärminnen kurssit 2018

Lista käsittää ainoastaan Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ja Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämiä kursseja ja listaa päivitetään sitä mukaa kuin kurssiohjelma kehittyy.

Biosukelluskurssi 27. – 31.5.2018

Ekologisk fältkurs 11. – 18.6.2018

Saariston ekologia 23. – 29.7.2018

Akvatisk ekofysiologi 13. – 22.8.2018

Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi 19. – 24.8.2018

Spatial Terrestrial research course 3. – 7.9.2018

 

Vesiluontokurssi – linkki sivustoon jolla voit tutustua vedenalaiseen maailmaan. Sivustolla kerrotaan Itämeren, järvien ja jokien ainutlaatuisista piirteistä. Materiaali sisältää myös kuvaukset osasta Suomen vesistöissä tavattavista eläin- ja kasvi- ja levälajeista. Materiaalin on tuottanut Niko Nappu (toim.), Markus Dernjatin, Anne Hemmi, Kirsi Kostamo & Mats Westerbom.

 

2017 - Biosukelluskurssin kurssimateriaali