Ohjeita kurssinjohtajalle

Asemalla pidettäväksi aiotusta kurssista on neuvoteltava etukäteen Joanna Norkon kanssa saatavilla olevien tilojen ja resurssien varmistamiseksi. Yksityiskohtaiset tiedot kurssista täytetään kurssilomakkeelle. Lomake lähetetään osoitteeseen tvarminne-zool@helsinki.fi.

Asemalla on kaksi luentosalia, molemmat noin 40 hengelle. Oppilasasuntolan takkahuonetta voidaan käyttää luentotilana n. 30 hengelle.

Kurssit voivat tietyin ehdoin käyttää veneitä, kenttä- ja laboratoriolaitteita, akvaario- ja laboratoriotiloja sekä työhuoneita. Käyttö on varattava etukäteen kurssilomakkeessa ja käyttö on maksullista. Laboratorioanalyyseja varten on täytettävä erillinen lomake. Lomake lähetetään osoitteeseen tvarminne-zool@helsinki.fi. Lisätietoja löytyy sivulta Ohjeita tutkijoille (englanniksi) ja henkilökunnalta. Yksityiskohtaiset ohjeet työskentelyyn Tvärminnessä sekä tilojen ja laitteiden käyttöön löytyvät ohjekäsikirjasta (englanniksi).

LUONNONSUOJELUALUEET

Tvärminnen eläintieteellisen aseman alueet ovat rauhoitettuja luonnonsuojelualueita. Alueelta ei saa ilman lupaa kerätä materiaalia, ei kasveja eikä eläimiä. Kalastus on kielletty. Aseman alueella tulee liikkua mahdollisuuksien mukaan polkuja pitkin. Maihinnousu saariin on sallittu vain kurssin opetuksen yhteydessä kurssiopettajan valvonnassa. Erityislupa tarvitaan aseman alueilla liikkumiseen sekä opetus- ja tutkimusmateriaalin keräämiseen. Maanomistajan lupa vaaditaan liikkumiseen aseman naapureiden alueella.

MAJOITUS

Majoitus ja ruokailu varataan kurssilaisille ja opettajille kurssilomakkeen tietojen perusteella. Vain kurssien opettajien täysihoidot voidaan laskuttaa (lisätietoja laskutusta saa toimistosta).

Huom! Muista ilmoittaa kurssilaisille ovikoodi jos kurssi saapuu illalla.

 

Asuminen asemalla –kohdasta löytyy lisätietoa majoituksesta, ruokailusta, saunasta, maksuista jne.

 

Tervetuloa Tvärminneen!