Palveluita tutkijoille
Tältä sivulta löydät tietoa aseman palveluista, varusteista, laitteista ja tiloista. Asema tarjoaa kattavat puitteet rannikkoalueiden ekosysteemien tutkimiseen. Asemalta löytyy useita erikokoisia aluksia, näytteenottovälineistöä, tilat sukeltajille, akvaariohuoneita, laboratoria ja tilaa laboratoriotyskentelyyn sekä tietokanta pitkäaikaisseurannoista asemalla. Palelut kattavat laitteistojen asennukset ja kokeiden rakentamisen. Aseman henkilökunta on paikalla vuoden ympäri ja auttaa mielellään vierailevia tutkijoita. Tilojen ja laitteiden käyttö on maksullista ja resurssit tulee varata hyvissä ajoin etukäteen.

Kansainvälisen tutkimuksen kieli on englanti, joten linkit vievät englanninkielisille sivuille, joista löydät tarkemmat tiedot palveluista.

Tiedustelut ja varaukset

Kaikkien asemalla työskentelevien tulee täyttää hakemuslomake hyvissä ajoin ennen työskentelyn aloitusta alla olevan linkin kautta. Kesäkauden hakemuksille viimeinen jättöpäivä on maaliskuun lopussa joka vuosi. Suurempia tutkimusprojekteja suunnitellessa tulee aina olla yhteydessä aseman henkilökuntaan, jotta tilojen ja resurssien riittävyys voidaan varmistaa.

Tutkimusalukset

Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla on useita aluksia ja veneitä tutkimuskäyttöä varten. Alukset tarjoavat hyvät puitteet rannikkoalueiden tutkimukseen, kuten 18,5 metrinen tutkimusalus Augusta, joka soveltuu suurempiin näytteenottoihin tai ilmatyynyalus Saga, joka soveltuu erityisesti kelirikko- ja talvikaudelle. Pienemmät moottoriveneet puolestaan ovat tutkijoiden itse ajettavissa, asemalla hyväksytysti suoritetun veneperehdytyksen jälkeen. Asemalla työskentelevät ja kurssilaiset voivat puolestaan käyttää soutuveneitä veloituksetta.

Lue lisää aseman aluksista alla olevan linkin kautta.

Sukellus

Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla on hyvin varustellut sukellustilat ja useita sukellukseen sopivia aluksia. Aseman palvelut kattavat vedenalaiset näytteenotot ja vedenalaisten koejärjestelmien rakentamisen. Jos olet aikeissa sukeltaaa asemalla, tai suunnittelet tutkimusta, joka sisältää vedenalaisia töitä lue lisää alla olevan linkin kautta ja ota yhteys aseman sukellusvastaavaan.

Asemalla toimii myös Sukellusakatemia (FSDA) jonka kautta järjestetään laadukasta tutkimussukellus koulutusta. Voi lukea lisää järjestettävästä koulutuksesta ja akatemian toiminnasta sen omalta sivulta.

Tilat kokeellista tutkimusta varten

Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla on hyvin varustellut tilat kokeellista tutkimusta varten. Asemalta löytyy niin akvaariohuoneita kuin pienempiä kliimahuoneita, joissa lämpötilaa voidaan säätää. Kesäkaudella kokeita, voidaan järjestää myös ulkoakvaariotiloissa ja in-situ olosuihteissa kentällä.

Lue lisää aseman tutkimustiloista alla olevan linkin kautta.

Laboratoriolaitteet ja -palvelut

Tvärminnen eläintieteellisen aseman laboratorio tarjoaa palveluita ja yleislaboratoriotilaa työskentelyyn tutkijoille ja laitteita sekä tiloja esimerkiksi erilaisiin analyyseihin, spektroskopiaan, mikroskopiaan ja tyhjiösuodatukseen. Asemalta löytyy laaja valikoima laitteita sekä mikroskooppeja tutkijoiden käyttöön.

Tvärminnen asema ylläpitää kaksoiskappaleita Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimasta FINMARI kasviplankton kokoelmasta. Kokoelma kattaa noin 100 Itämeren kasviplankton lajikantaa.

Lue lisää saatavilla olevista resursseista, tiloista ja FINMARI kasviplankton kokoelmasta alla olevien linkkien kautta.

Kenttävälineet

Tvärminnen eläintieteellinen asema tarjoaa laajan valikoiman instrumentteja ja kenttävälineitä tutkimukseen. Asemalta löytyy tavallisimmat standardi noutimet ja näytteenottimet ympärivuotista työskentelyä varten, kuten käsikäyttöiset sondit, mittarit, planktonhaavit, vesinoutimet ja suuremmat sedimenttinoutimet.

Katso listaus aseman kenttävälineistä ja tarkemmat ohjeet laitteiden varaukseen alla olevan linkin kautta.

Data

Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla on pitkä historia ympäristön seurannasta. Vanhimmat havainnot aseman alueelta ovat 1900-luvun alusta. Lisää tietoa aseman datasta alla olevan linkin kautta.

Luonnonsuojelualue

Suunnitellessasi työskentelyä asemalla huomioithan, että aseman ympäristö, mukaan lukien merialueet ja merenpohja, on luonnonsuojelualuetta. Alueella on sallittu vain tutkimus- ja koulutustoiminta. Liikkuminen on sallittu vain sille merkityillä reiteillä. Kulkeminen vain merkityillä väylillä koskee myös merialueita. Maihinnousu saariin on sallittu vain tutkimustarkoituksessa ja alueella on voimassa kalastuskielto. Alueella tehtävä näytteenotto vaatii erityisluvan. Lupia voi tiedustella aseman tutkimuskoordinaattorin kautta.

Aseman luonnonsuojelualueesta voit lukea lisää alla olevan linkin kautta.

Hinnasto

Lue lisää varauksista ja hinnoista alla olevan linkin kautta.