Evon tiedekansallispuistohankkeen alueellinen työryhmä luovutti selvityksensä ympäristöministeriölle

Alueellinen työryhmä on saanut päätökseen puoli vuotta kestäneen selvitystyönsä Evon tiedekansallispuistosta. Loppuraportti luovutettiin alkuperäisen aikataulun mukaisesti ympäristöministeriölle Lammin biologisella asemalla 30.6.2021. Työryhmä painottaa luonnonsuojelun merkitystä tieteelle, tiedekansallispuiston riittävää resurssointia ja ehdottaa kahta vaihtoehtoa metsästystoiminnalle.