Tutkimuksen toteutusmahdollisuudet
Hyytiälän metsäasema ja sen ympäristö tarjoavat mahdollisuuksia boreaalista metsävyöhykettä koskevan tutkimuksen ja opetuksen tekoon. Monet kansainväliset verkostot hyödyntävät aseman tutkimusmahdollisuuksia ja korkealaatuisia mittaustuloksia, joita esimerkiksi SMEAR-mittausasema jatkuvasti tuottaa.
Maastokohteet

Hyytiälän lähistöllä sijaitsee liki 40 km2 valtion maita (soita, metsiä ja pikkujärviä), joita Hyytiälä hyödyntää sopimuksen varaisesti tutkimuksen tekoon. Lähialueella on myös merkittäviä luonnonsuojelualueita.

Metsätieto

Pitkäaikaisten opetus- ja tutkimuskoealojen verkosto ja muut aineistot tarjoavat taustatietoa puuston kasvusta, hoitotoimenpiteistä, metsätyypeistä, puulajistosta, kokeellisista toimenpiteistä yms.

SMEAR II

SMEAR: Station for Measuring Ecosystem-Atmosphere Relations (1995-) toimii osana monia kansainvälisiä mittausverkostoja. Asema sisältää 128 m korkean mittausmaston ja useita latvukseen tai sen yläpuolelle ulottuvia mittaustorneja.

Asemalla mitataan jatkuvasti

 • puiden ekofysiologiaa ja kasvua
 • maaperän vesitasapainoa
 • säähavaintomuuttujia
 • auringon säteilyä ja sen heijastumista
 • ainevirtoja
 • aineiden pitoisuuksia
 • ilmakehän aerosoleja
 • karikekertymää

Samankaltaisia mittauksia tehdään myös lähistön soilla ja järvellä. Aineistoja on avoimesti saatavilla.

Tutkimusedellytykset

Hyytiälästä löytyy

 • Luentotiloja, välineistöä, laboratoriotiloja, verstastiloja, majoitusta, ruokapalveluja, kulkuvälineitä yms.
 • Puuston ja muun kasvillisuuden mittaamiseen ja näytteiden keruuseen tarkoitettuja välineitä
 • Laboratoriovälineistöä perusanalyyseihin tai näytteiden käsittelyyn ja säilöntään myöhempää käyttöä varten
 • Monipuolisesti lähistöllä sijaitsevia metsäteollisuuden yksiköitä
 • Keskeinen sijainti eri puolille maata kulkemiseen
Verkostoituminen
Tutkimusasemaverkosto

Hyytiälä kuuluu suomalaisten tutkimusasemien verkostoon, joka on kokonaisuudessaan käytettävissä maastotyöskentelyyn.