Tutkimusinfrastruktuurit ovat tutkimuksen tekemisen perusedellytys. Ne tukevat organisoitunutta tutkimustyötä ja tutkijakoulutusta sekä ylläpitävät ja kehittävät tutkimuskapasiteettia. Tyypillisiä osia ovat

  • Laitteistot, tutkimus- ja mittausasemat, tutkimusalukset, erityislaboratoriot
  • Tutkimusaineistojen kokoelmat ja tietokannat, arkistot ja kirjastot
  • Tietoliikenneverkot, suurteholaskennan keskukset, muu tietokonekapasiteetti
  • Infrastruktuurin ylläpito ja huolto sekä käyttäjille tarjottavat tukipalvelut

Avoimuus ja saavutettavuus ovat keskeisiä tutkimusinfrastruktuurien toiminnan periaatteita yliopistossa. Tietoja yliopiston tutkimusinfrastruktuureista löytyy TUHAT-järjestelmän kautta, jossa pääset selaamaan tai etsimään infrastruktuureita esimerkiksi tieteenalojen tai asiasanojen avulla. TUHAT:n kautta löydät myös infrastruktuurien kotisivut, joilta saat tarkempia tietoja niiden toiminnasta ja tarjotuista palveluista.