Yhteystiedot

Tarvitsetko apua? Etsitkö ohjaajaa? Tältä sivulta löydät tohtoriohjelman hallintohenkilöstön yhteystiedot sekä tietoa tohtoriohjelman johtoryhmästä ja ohjaajista.

Päivi Väätänen
Tohtoriohjelman suunnittelija
hymy-doc@helsinki.fi
+358 2941 23350

Jutta Kajander & Anniina Sjöblom
Teologisen tiedekunnan jatko-opintopalvelut (jatko-opinto-oikeuden hakemiseen, jatko-opinto-oikeuksiin ja väitöskirjojen tarkastukseen liittyvät kysymykset)
teol-tohtorikoulutus@helsinki.fi
+358 2941 22351, +358 2941 21610

Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelman johtaja
Prof. Sami Pihlström
sami.pihlstrom@helsinki.fi
+358 2941 23456

Tohtoriohjelman johtoryhmä

Prof. Sami Pihlström
Prof. Anne Birgitta Pessi (varajohtaja)
Prof. Tuomas Heikkilä
Prof. Martti Nissinen
Apulaisprof. Katja Valaskivi
Opiskelijaedustaja, tohtorikoulutettava Carita Cruz
Opiskelijaedustaja, tohtorikoulutettava Saara Kuoppala

Johtoryhmän sihteeri: suunnittelija Päivi Väätänen

Yksi tärkeimmistä tehtävistäsi ennen hakemuksen jättämistä on löytää sopivat ohjaajat väitösprojektillesi. Koska ohjaajien löytäminen ei aina ole ihan helppoa, alle on koottu muutamia vinkkejä siitä, kuinka etsinnöissä kannattaa edetä:

  • Aloita ajoissa. Ja kun sanomme ajoissa, tarkoitamme kuukausia, emme viikkoja. Sopivien ohjaajien löytämiseen kuluu usein hyvin paljon aikaa.
  • Perehdy taustoihin. Saat todennäköisemmin myönteisen vastauksen, kun lähestyt tutkijoita, joiden tutkimusintressit vastaavat omiasi. Lähesty ohjaajan etsimistä samalla tavalla kuin lähestyisit työnhakua – saman yleisluontoisen viestin lähettäminen laajalle vastaanottajajoukolle johtaa harvoin toivottuun lopputulokseen. Tutustu ohjaajien tutkimusprofiileihin ja keskity yhteydenotoissa tutkijoihin, joiden kanssa sinulla on yhteneviä tutkimusintressejä.
  • Huomioi yksityiskohdat. Ainakin yhden ohjaajistasi tulee olla pysyvässä tai pitkäaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tutkinnonsuoritusoikeutta haet. Ainakin yhdellä ohjaajista täytyy myös olla dosentin arvo tai vastaava tieteellinen pätevyys. Kun löydät mahdollisia ohjaajia, varmista jatkokeskusteluissa, että ainakin yksi ohjaajistasi täyttää nämä ehdot.
  • Ole täsmällinen. Ohjaajat saavat paljon sähköpostia. Kun lähestyt mahdollista ohjaajaa, esittele aiheesi ja motivaatiosi selkeästi ja napakasti, jotta ohjaajan on helppo arvioida vaikuttavatko suunnitelmasi kiinnostavilta ja toteutuskelpoisilta.
  • Ole kärsivällinen ja varaudu pettymyksiin. Ohjaajaa etsiessäsi saat mahdollisesti useita kieltäviä vastauksia – toisinaan sinulle ei ehkä vastata lainkaan. Joskus aiheesi ei yksinkertaisesti sovi yhteen ohjaajan asiantuntemuksen ja intressien kanssa, ja toisinaan ohjaajan uusien ohjattavien kiintiö on jo täynnä tai hän ei muista syistä voi ottaa uusia ohjattavia. Jos saat kielteisen vastauksen, siirry etsinnöissä eteenpäin. Huomaathan myös, että erityisesti jos aiheesi edustaa pientä tutkimusalaa, on mahdollista, että sopivia ohjaajia ei Helsingin yliopistosta yksinkertaisesti löydy. Tällöin ainoa mahdollisuutesi on jatkaa etsintöjä ja siirtää hakemista myöhemmäksi – tai kääntää katseesi johonkin toiseen yliopistoon, jossa mahdollisuudet asiantuntevan ohjaajan löytämiseen ovat paremmat.

Teologisen tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilökuntaan pääset tutustumaan teologisen tiedekunnan verkkosivuilla. Kunkin tutkijan tutkimusintresseihin voit  tutustua tarkemmin Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa, jossa jokaisella tutkijalla on oma henkilöprofiili.

Tutkimusportaalista voit etsiä henkilöitä myös esimerkiksi tutkimukseesi liittyvien avainsanojen avulla. Huomaa kuitenkin, että portaali listaa kaikki Helsingin yliopistoon jollakin tavalla affilioituneet tutkijat – mukaan lukien nykyiset väitöskirjatutkijat, joita ei pitäisi vielä harkita ohjaajiksi. Jos löytämäsi henkilö on työsuhteessa yliopistoon, löydät profiilista yhteystiedot ja tehtävänimikkeen.