Yhteystiedot

Tarvitsetko apua? Etsitkö ohjaajaa? Tältä sivulta löydät tohtoriohjelman hallintohenkilöstön yhteystiedot sekä tietoa tohtoriohjelman johtoryhmästä ja ohjaajista.

Päivi Väätänen
Tohtoriohjelman suunnittelija
hymy-doc@helsinki.fi
+358 2941 23350

Jutta Kajander & Anniina Sjöblom
Teologisen tiedekunnan jatko-opintopalvelut (jatko-opinto-oikeuden hakemiseen, jatko-opinto-oikeuksiin ja väitöskirjojen tarkastukseen liittyvät kysymykset)
teol-tohtorikoulutus@helsinki.fi
+358 2941 22351, +358 2941 21610

Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelman johtaja
Prof. Sami Pihlström
sami.pihlstrom@helsinki.fi
+358 2941 23456

Tohtoriohjelman johtoryhmä

Prof. Sami Pihlström
Prof. Anne Birgitta Pessi (varajohtaja)
Prof. Martti Nissinen
Prof. Jouko Talonen
Yliopistonlehtori Johanna Konttori
Opiskelijaedustaja, tohtorikoulutettava Heidi Rautalahti
Opiskelijaedustaja, tohtorikoulutettava Antti Vanhoja

Johtoryhmän sihteeri: suunnittelija Päivi Väätänen

Ohjaajan löytäminen

Jokaisella tohtoriopiskelijalla tulisi olla vähintään kaksi ohjaajaa, joista ainakin yksi on pysyvässä tai pitkäaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tavoitetutkintoa opiskelija suorittaa. Ainakin yhdellä ohjaajalla tulee lisäksi olla dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot. Ohjaajien lisäksi jokaisella opiskelijalla on vastuuprofessori, joka voi olla myös yksi ohjaajista.

Ennen kuin aloitat etsinnät sopivien ohjaajien löytämiseksi, tutustu tutkinnonsuoritusoikeuden hakuohjeista löytyviin, ohjelman valintaperusteissa tarkemmin määriteltyihin ohjaukselle asettuihin edellytyksiin.

Teologisen tiedekunnan opetushenkilöstön yhteystiedot löydät teologisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Ohjaussopimus

Uusi opiskelija ja hänen ohjaajansa laativat ohjaussopimuksen ensimmäisessä tapaamisessaan opintojen alkaessa. Ohjaussopimuksen solmimisen tavoitteena on varmistaa opiskelijan ja ohjaajien sitoutuminen väitöskirjaprojektiin sekä tehdä näkyväksi molempien osapuolien vastuut ja velvollisuudet. Ohjaussopimukseen tulee sisällyttää ainakin opintojen ja väitöskirjatyön alustava aikataulu, alustavasti sovittu tapaamisten määrä ja rytmi sekä tieto siitä, miten opiskelija raportoi ohjaajille opintojen ja väitöstyön etenemisestä. Ohjaussopimukseen tulisi myös kirjata ohjaajien välinen työnjako.

Ohjaussopimuksen lisäksi ajan tasalla tulisi opintojen aikana pitää opintosuunnitelma ja tutkimussuunnitelma – molempiin voi toki tarvittaessa tehdä muutokisa työn edetessä. Suositeltavaa on, että opiskelija ja ohjaaja keskustelevat opintojen ja väitöskirjatyön etenemisestä ja opiskelijan osallistumisesta tutkijaseminaariin vähintään kerran lukukaudessa.