Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat

Helsingin yliopistossa on neljä tutkijakoulua, joissa toimii 32 tohtoriohjelmaa. Tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien alat perustuvat yhteistyöhön tutkimuksessa ja tohtorikoulutuksessa. Tohtorikoulutusrakenne kattaa yliopiston kaikki tieteenalat ja tohtorikoulutettavat.

Tutkijakoulut järjestävät tohtorikoulutettaville yleisten työelämätaitojen koulutusta ja kehittävät alansa tohtorikoulutusta yhteistyössä tohtoriohjelmien ja niistä vastaavien tiedekuntien kanssa.

Tohtoriohjelmat järjestävät tohtorikoulutettaville systemaattista tieteenalakohtaista koulutusta ja ohjausta.

Tutkijakoulut