Rahoitus

Työsuhteessa, apurahalla vai omarahoitteisena? Helsingin yliopistossa tohtorintutkinnon voi suorittaa täyspäiväisenä tai osa-aikaisena opiskelijana. Tohtoriopiskelija voi saada rahoitusta tutkimustyöhön yliopistolta tai joltain sen laitokselta, instituutilta, tiedekunnalta tai tutkimusprojektilta, säätiöltä, yhdistykseltä tai muulta ulkoiselta rahoittajalta. Tohtorintutkinnon voi myös suorittaa rahoittamalla opiskelunsa käymällä töissä opintojen ohessa. Noin kolmannes tohtorikoulutettavista on työsuhteessa Helsingin yliopistoon.

Rahoituslähde ei välttämättä vaikuta tutkimuksen sisältöön, mutta sen sijaan sillä on vaikutusta tohtorikoulutettavan asemaan yliopistolla ja muihin käytännön asioihin kuten terveydenhuoltoon, asumiseen jne.

Helsingin yliopiston osoittaa tohtoriohjelmille rahoitusta palkallisia tohtorikoulutettavan työsuhteisia tehtäviä (palkkapaikkoja) varten. Tehtäviin valitut tohtorikoulutettavat palkataan 1-4 vuoden kokoaikaisiin työsuhteisiin tavoitteena väitöskirjan valmistuminen työsuhteen aikana.

Yliopiston rahoittamat palkkapaikat avataan hakuun kerran vuodessa syyskuussa. Tänä vuonna hakuaika on 1.-15.9.2020. Hakuilmoitus julkaistaan Helsingin yliopiston Avoimet työpaikat -sivulla. Samalla sivulla julkaistaan ilmoituksia ympäri vuoden myös muista, esimerkiksi tutkimusryhmissä avoinna olevista tohtorikoulutettavan tehtävistä.

Hakuohjeet Helsingin yliopiston rahoittamiin tohtorikoulutettavan tehtäviin

Työsuhde yliopistoon edellyttää työsuunnitelmassa sovittujen velvollisuuksien hoitamista, mutta toisaalta myös takaa työsuhteessa olevalle opiskelijalle yliopiston työntekijöille kuuluvat oikeudet. Palkan ja sosiaaliturvan lisäksi oikeudet sisältävät esimerkiksi työterveyshuollon, työtilat, -välineet ja muut työntekijän palvelut.

Työsuhde syntyy, kun hakija on valittu tehtävään ja solmii yliopiston kanssa työsopimuksen. Sopimus on aina tehtävä kirjallisena. Työsopimuksen allekirjoittavat työntekijä, rekrytoinnista vastaava henkilö yliopiston edustajana ja sen henkilöstöasioista vastaava henkilö siinä yksikössä, johon työsuhde solmitaan.

Apurahalla väitöskirjaa tekevien asema vaihtelee tieteenalasta riippuen. Luonnontieteissä työtä tehdään useammin tutkimusryhmissä, joissa työtilat, -välineet ja muut resurssit ovat koko tutkimusryhmän käytettävissä.

Apuraha ei muodosta erityistä suhdetta yliopistoon, vaikka apurahan saaja olisi aiemmin opiskellut tai työskennellyt yliopistossa. Apurahatutkijoiden mahdollisista oikeuksista ja velvollisuuksista yliopistolla sovitaan aina erikseen. Sopimus yksittäisen apurahatutkijan ja yliopiston yksikön välillä määrittelee esimerkiksi työ- ja laboratoriotiloihin ja tilojen avaimiin liittyvät oikeudet ja vastuut.

Apuraha ei koskaan muodosta työsuhdetta yliopistoon, eikä apurahaa voida tulkita palkaksi tai sen osaksi.

Tohtorintutkinnon rahoittaminen omarahoitteisesti on kallista ja töissä käynnin ja opiskelun suhdetta ja opintojen vaatimaa ajankäytöllistä sitoumusta on syytä harkita tarkkaan. Jo pidempään työelämässä olleelle omarahoitteinen tohtorintutkinto voi olla osa urakehitystä, jota työnantaja on valmis tukemaan. Joillekin tutkinnon suorittaminen voi olla osa suunnitelmaa uranvaihdosta. Omarahoitteinen opiskelu ei muodosta työsuhteen kaltaista suhdetta yliopistoon.