HIS:n ja Xinovan yhteistyö

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy (HIS) solmi vuoden 2018 alussa merkittävän yhteistyösopimuksen kansainvälisen innovaatioiden kaupallistamiseen keskittyvän yhtiön Xinovan kanssa.

Yhteistyön tavoitteena on auttaa Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen tuloksia ja teknologiaa pääsemään kansainvälisille markkinoille.  Yhteistyön kautta HIS saa lisäresursseja ja -osaamista. Näitä resursseja ja osaamista käytetään HIS:n välityksellä niiden tutkijoiden apuna, jotka sitä innovaationsa kaupallistamiseksi tarvitsevat.

HIS vastaa edelleen Helsingin yliopiston keksintöilmoitusten arvioimisesta. Halutessaan HIS voi käyttää arviointityössä apunaan myös xinovalaisten asiantuntemusta.

Lopullinen päätös innovaation kaupallistamisesta yritykseksi tehdään HIS:n kanssa valmistellun esityksen pohjalta yliopiston kaupallistamistoimikunnassa eli CABissä.

Jos keksinnön pohjalta päätetään perustaa yritys, Xinovan kontaktien kautta avautuu erinomaiset mahdollisuudet tavoittaa kansainvälisiä sijoittajia sekä löytää avainhenkilöitä ja yritysyhteistyökumppaneita. Xinovan yhteistyöverkostot avaavat yliopiston tutkimusryhmille myös yritysyhteistyömahdollisuuksia.

Xinova voi itsekin sijoittaa yliopiston innovaatioista syntyviin yrityksiin, mutta ovet ovat aina avoinna myös muille sijoittajille.  

Yhteistyön kautta yliopistolle tai sen tutkijoille ei synny mitään velvoitteita syntyneiden keksintöjen kaupallistamiseen. Sen sijaan niille keksinnöille, joita HIS yhdessä tutkijoiden kanssa on lähtenyt kaupallistamaan, yhteistyö tarjoaa erinomaisen kontaktiverkoston kansainvälisiin sijoittajiin, mahdollisiin kumppaneihin ja asiakkaisiin globaaleilla markkinoilla.

Helsingin yliopiston spinout-yhtiöt perustetaan jatkossakin Suomeen, vaikka sijoittajat olisivat kansainvälisiä.

HISn ja Xinovan välinen sopimus on kaksivuotinen.

Taustatietoa Xinovasta

Xinova on 12 000 keksijän yhteisö, joka on keskittynyt muuttamaan suuria ongelmia vielä suuremmiksi ratkaisuiksi. Xinova työskentelee yritysten kanssa ympäri maailmaa tuodakseen innovaatioita markkinoille. Jakamalla riskejä ja tuottoja, Xinova houkuttelee parhaimmat keksijät ympäri maailmaa. Innovaatioiden sisältämää riskiä jakamalla Xinovan kumppanit pääsevät markkinoille nopeammin ja tehokkaammin. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Seattlessa ja henkilökuntaa on Helsingin lisäksi Beijingissä, Bangaloressa, Israelissa, Soulissa, Singaporessa, Sydneyssä, Tokiossa ja Wienissä

Tiedote yhteistyön alkamisesta