Lisätietoja erityisesti Palmenia koordinoimista EU-hankekumppanuuksista.