Kaikkien tohtorin tutkintoa suorittavien tulee kuulua tohtoriohjelmaan. Tämä koskee sekä uusia tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden saaneita että ennen vuotta 2014 tutkinnonsuoritusoikeuden saaneita tohtorikoulutettavia. Tohtorin tutkintoa suorittavien tohtoriohjelmasta päättää se tiedekunta, joka on myöntänyt tutkinnonsuoritusoikeuden.

Uusien tohtorikoulutettavien kohdalla tieto siitä, mihin tohtoriohjelmaan tohtorikoulutettava kuuluu, päätetään tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisen yhteydessä. Tämä tieto kirjataan opiskelijan perustietojen ohella opiskelijarekisteriin.

Toimintaohjeet tohtoriohjelmaan ilmoittautumisesta

1. Keskustele tohtoriohjelman valinnasta oman ohjaajasi/ohjaajiesi, oppiaineen professorin tai tarvittaessa tiedekunnan jatko-opintoasioista vastaavan kanssa.

2. Tee ilmoitus tohtoriohjelmastasi sähköisellä lomakkeella ennen lukuvuosi-ilmoittautumista lukuvuodelle 2016-2017 (lukuvuoden 2016-2017 ilmoittautumisaika on 1.5.-31.8.2016). Lomake: http://www.helsinki.fi/opiskelijarekisteri/tohtoriohjelmat

3. Tiedekunta tarkastaa ilmoituksesi ja päättää tohtoriohjelmastasi. Tiedekunta voi ennen päätöstä ottaa sinuun yhteyttä tohtoriohjelman valintaan tai henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivittämiseen liittyen. Tiedekunta voi tässä yhteydessä vaatia henkilökohtaisten opintosuunnitelmien päivittämistä.

4. Kun tiedekunta on päättänyt tohtoriohjelmastasi, se kirjataan opiskelijarekisteriin (Oodi), minkä jälkeen saat tiedon asiasta sähköpostitse tai kirjeitse.

5. Lukuvuosi-ilmoittautumisesi lukuvuodelle 2016-2017 on mahdollista kirjata opiskelijarekisteriin vasta, kun tiedekunta on päättänyt tohtoriohjelmastasi ja se on kirjattu opiskelijarekisteriin (Oodi). Opiskelijarekisterissä (Oodi) tohtorintutkinnonsuoritusoikeutesi kirjataan ei-voimassaolevaksi 1.8.2015 alkaen siihen asti kunnes tohtoriohjelmasta on päätetty ja tohtoriohjelma on kirjattu opiskelijarekisteriin.

6. Mikäli olet tehnyt ilmoituksen tohtoriohjelmasta lukuvuosi-ilmoittautumisaikana (31.8.2016 mennessä), mutta tiedekunnan päätös tohtoriohjelmasta valmistuu ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, uudelleenkirjoittautumismaksua ei peritä.

Tutkinnon suoritusoikeudesta luopuminen

Mikäli et aio käyttää tutkinnon suoritusoikeuttasi, voit luopua siitä jättämällä kirjallisen, sitovan ilmoituksen tiedekunnalle. Luopumisesta huolimatta tiedot kaikista opintosuorituksista säilyvät rekisterissä. Ilmoituksen tekemiseen tarvittava lomake löytyy Opintojen jatkaminen ja ilmoittautuminen –sivulta.

Takaisin Uusille tohtorikoulutettaville -sivulle >>

Takaisin Opintojen jatkaminen ja ilmoittautuminen -sivulle >>

Takaisin Tietoa tutkinnosta -sivulle >>