Jokaisen läsnäolevaksi ilmoittautuvan tohtoriopiskelijan tulee lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa miten aktiivisesti hän aikoo opiskella tohtorin tutkintoa tulevana lukuvuonna sekä edellisen lukuvuoden osalta vastaava toteumatieto. Tohtoriopintojen aktiivisuus, eli pää- vai sivutoimisuus, perustuu tohtorikoulutettavan ja hänen ohjaajansa yhteiseen arvioon.

Tämä käytäntö koskee sekä uusia tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden saaneita että ennen vuotta 2015 tutkinnonsuoritusoikeuden saaneita tohtorikoulutettavia.

Uudet tohtoritutkinnon suoritusoikeuden saaneet opiskelijat ilmoittavat perustietolomakkeella arvion opintojen aktiivisuudesta ja tämä tieto talletetaan opiskelijatietojärjestelmään.

Ennen vuotta 2015 tohtorintutkinnonsuoritusoikeuden saaneiden opiskelijoiden pää- tai sivutoimisuustiedot tullaan keräämään lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä, niiltä läsnäolevaksi ilmoittautuvilta tohtoriopiskelijoilta, joilla tohtorinsuoritusoikeus on ensisijainen opinto-oikeus. Koska arvion tulee perustua ohjattavan ja ohjaajan yhteiseen arvioon, tulee ohjattavan ottaa yhteyttä ohjaajaan hyvissä ajoin ennen lukuvuosi-ilmoittautumistaan.

Pää- tai sivutoimisuuden ilmoittamisen ja kirjaamisen periaatteet

1)     Tohtorikoulutettava ja hänen ohjaajansa arvioivat yhdessä tohtorikoulutettavan pää- tai sivutoimisuuden astetta annetulla neliportaisella luokituksella. Tässä arvioidaan tohtorin tutkinnon suorittamisen aktiivisuutta.

2)      Tohtorikoulutettava ilmoittaa pää- tai sivutoimisuutensa lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä aina yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.

3)      Yliopiston läsnä olevaksi ilmoittautuneista tohtorin tutkintoa suorittavista kirjataan tieto pää- tai sivutoimisuudesta opiskelijatietojärjestelmään. Poissaolevaksi ilmoittautuneista tai kirjoilta poistetuista tohtorikoulutettavista ei kirjausta tehdä.

4)      Arviossa käytetään luokitusta: 0-25%, 26-50%, 51-75% ja 76-100%. Päätoimiseksi katsotaan tohtorikoulutettava, jonka tohtorin tutkinnon suorittamisen aktiivisuus on 76-100%. 0-75 prosentin aktiivisuudella tohtorin tutkintoa suorittavat ovat sivutoimisia.

5)      Lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä tohtorikoulutettava ilmoittaa lisäksi arvion edellisen lukuvuoden toteumasta. Arviossa käytetään samaa neliportaista luokitusta.

6)      Pää- tai sivutoimisuudella ei ole vaikutusta tohtorikoulutettavan tutkinnonsuoritusoikeuteen.

7)      Sivutoimisille tohtorikoulutettaville tarjotaan mahdollisuus saada opetusta ja ohjausta siten, että he voivat edetä tohtorin tutkinnon suorittamisessa henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti.

8)      Tohtorikoulutettavien pää- tai sivutoimisuutta koskevaa tietoa voidaan käyttää yliopistossa toiminnan suunnitteluun.

Lukuvuosi-Ilmoittautuminen

Ohjeet siitä, miten ilmoittaudut joko läsnä- tai poissaolevaksi löydät Opintojen jatkaminen ja ilmoittautuminen -sivulta.

Jos et ilmoittautunut ollenkaan ajalla 1.5.-31.8. tai ilmoittautuminen on jäänyt tekemättä jo aiempana lukuvuotena, katso ohje kohdasta Unohtuiko ilmoittautuminen?

Lisätietoja

Tohtorin tutkintoa suorittavien pää- tai sivutoimisuuden ilmoittaminen perustuu vararehtorin päätökseen 1/2015 (pdf).

Takaisin Uusille tohtorikoulutettaville -sivulle >>

Takaisin Opintojen jatkaminen ja ilmoittautuminen -sivulle >>

Takaisin Tietoa tutkinnosta -sivulle >>