Tietoa opettajien akatemiasta

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian tavoitteena on vahvistaa opetuksen arvostusta ja asemaa yliopistoyhteisössä. Panostamalla opettajiin panostetaan myös opiskelijoihin ja oppimisen laatuun. Opettajien akatemian tarkoituksena on mahdollistaa meritoituminen ja palkitseminen yliopistoyhteisössä myös opetuksellisten ansioiden ja osaamisen perusteella. Opetusosaamisen tavoitteelliseen kehittämiseen kannustetaan sekä yksilöitä että yhteisöjä.

Perustamalla Opettajien akatemian yliopisto haluaa antaa selkeän viestin siitä, että opetus on keskeinen ja arvokas osa akateemisen työn kokonaisuutta. Samalla halutaan korostaa, että samoin kuin tutkimusosaamista, myös opetusosaamista voi oppia, kehittää tavoitteellisesti ja jakaa kollegiaalisesti.

Opettajien akatemian tavoitteena on:

vahvistaa opetuksen arvostusta ja asemaa yliopistoyhteisössä
edistää opiskelijoiden oppimisen laatua ja hyvää tulosta
luoda akateemisen opettajan uralle palkitseva etappi
lisätä opetusansioiden arvostusta ja vertailukelpoista dokumentointia
tarjota yliopiston opettajakunnalle monialainen yhteisö, joka antaa kollegatukea opetuksen kehittämisessä ja vahvistaa hyvien käytäntöjen leviämistä yliopistolla