Yliopiston kokoelmat Museoviraston kokoelmakeskukseen

Helsingin yliopiston kulttuurihistoriallisten kokoelmien pääosa sijoitetaan Museoviraston Vantaan konservointi- ja kokoelmakeskuksen vuonna 2020 valmistuvaan laajennusosaan. Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä ja Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet allekirjoittivat 6.6.2019 asiaa koskevan sopimuksen.

Yliopisto vuokraa tarkoitusta varten keskuksesta yli tuhannen neliön kokoelmatilan. Konservointi- ja kokoelmakeskus täyttää kaikki museaaliset olosuhde-, turvallisuus- ja logistiset vaatimukset ja edustaa alan huippua maassamme.

Yliopiston kulttuurihistoriallisista kokoelmista vastaa Helsingin yliopistomuseo. Yliopiston ja tieteen historiaan keskittyvät kokoelmat ulottuvat ajallisesti yliopiston perustamisesta vuonna 1640 nykyhetkeen ja kattavat kaikki tieteen alat. Esineitä on hammasharjoista röntgenlaitteisiin ja areometreistä iltapukuihin. Kaikki nämä museoesineet saavat nyt sopivan ja turvallisen säilytyspaikan kokoelmakeskuksesta.

Yliopiston taidekokoelmasta, johon kuuluu mm. maan laajin muotokuvakokoelma, valtaosa on kuitenkin sijoitettu esille yliopiston eri tiloihin. Esimerkiksi ainutlaatuinen taidehistorian kipsiveistoskokoelma palaa päärakennuksen remontin jälkeen entisille paikoilleen. 

Yliopistomuseo on käynnistää kesällä 2019 kokoelmien siirtoon tähtäävän projektin, joka aloitetaan pelastamalla ja puhdistamalla huonokuntoisia esineitä Viikin tallirakennuksesta ja vanhasta kalliosuojasta. Jatkossa inventoidaan ja pakataan myös valtaosa nykyisissä kokoelmatiloissa olevista kokoelmista, ja ne matkaavat tulevaan museaalisesti korkeatasoiseen säilytyspaikkaansa. Työllistävän muuttoprojektin vuoksi kaikkien kokoelmien asiakas- ja tutkijapalvelu on suljettu toistaiseksi.

Lisätietoja:
Kokoelmapäällikkö Jaana Tegelberg
jaana.tegelberg@helsinki.fi
050 415 5287