Tiedekulman tutkijoiden yö

29.9. klo 18
Stage

Euroopan laajuinen tiedetapahtuma Tutkijoiden yö tekee tiedettä ja tutkijoiden työtä tutuksi suurelle yleisölle. Tapahtuma järjestetään yhtä aikaa noin 300 kaupungissa ympäri Eurooppaa, Suomessa jopa 14 eri paikkakunnalla. Tänä vuonna Helsingin yliopisto, Hanken ja Taideyliopisto yhdistävät voimansa Tutkijoiden yössä ja tarjoavat katsauksen eri tieteen ja taiteen alojen yhteistyöhön ja näkökulmia samaan aihepiiriin eri tutkimusaloilta. Tiedekulman tietoiskuissa tarkastellaan, miten maailma muuttuu ja miten tutkimus muuttaa sitä.

Tutkijoiden yö on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Voit seurata tilaisuutta myös verkossa suorana tai tilaisuuden jälkeen tallenteena tästä linkistä.

Illan ohjelma

Klo 18

International Students' Self-Identity Abroad
Pierluca Birindelli, Ph.D., Marie Skłodowska-Curie Fellow, University of Helsinki

Studying abroad is become more and more common. The objective of the research of Ph. D. Pierluca Birindelli is to interpret the biographical meanings given by a group of international students to their educational, cultural and overall life experience abroad. In his presentation Birindelli will talk about the research that explores processes of identity-building in another culture.

Social movements against the LGBT rights in Europe: Transnational political project against equality?
Katja Kahlina, Ph.D., Marie Skłodowska-Curie Fellow, University of Helsinki

In the past couple of years in Europe there has been a considerable rise of civil initiatives against the LGBT rights, justified by the need to affirm the ‘natural family’. This mobilisation has taken place both in the countries that already broadened the scope of LGBT rights, such as France, Germany, and Finland, as well as in the states that have been less prone to make such changes, such as Poland, Slovakia, and Croatia. In this presentation, I will analyse the similarities in the strategies, rhetoric, and actions between different local initiatives. At the same time, the presentation will also raise the question of the challenges that these initiatives pose for the notion of equality.

Opting out: Men and women leaving successful careers to work on their own terms
Ingrid Biese, Academy of Finland Postdoctoral Researcher, Hanken Svenska handelshögskolan

Opting out is about leaving traditional or mainstream ways of working to create new lifestyles and/or solutions for work where one can live and work on one's own terms, redefining what it means to be successful. Research has shown that current career models don't necessarily correspond to how people want to work anymore, and unless organisation keep up, opting out is a phenomenon that we will see more of going into the future.

Klo 19

Aktiiviset uutiskuluttajat ja muuttuva uutismaisema
Jakob Mickelsson, post-doc tutkija, Hanken Svenska handelshögskolan

Uutisten kulutus on muutoksessa. Esityksessä keskustellaan käytännön syistä näihin muutoksiin, ja tulevaisuuden uutispalveluiden roolista ihmisten jokapäiväisessä elämässä.

Miksi yritykset eivät menetä toimilupaansa?
Ville-Pekka Sorsa, Johtamisen ja organisaatioiden apulaisprofessori, Hanken Svenska handelshögskolan

Yritykset ympäri maailman ovat aikojen saatossa vahingoittaneet ympäristöä, harjoittaneet korruptiota ja tukeneet diktaattoreita, käyttäneet orja- ja lapsityövoimaa, vältelleet veroja sekä myyneet tappavia tuotteita. Toisin kuin yritysvastuututkimuksessa yleensä oletetaan, vastuuton toiminta ei johda yritysten toimiluvan menetykseen kuin harvoissa poikkeustapauksissa. Miksi?

Eroon yritysvastuusta?
Matti Ylönen, maailmanpolitiikan tutkija, Helsingin yliopisto

Yritysvastuusta on tullut viime vuosikymmeninä merkittävä osa kansainvälistä liiketoimintaa. Harva kuitenkaan tietää, että yritysvastuupuheen nousua edelsi vilkas kansainvälinen keskustelu yhtiöiden vallasta. 1980-luvulle tultaessa yhtiövallan ympärille rakentunut agenda hävisi keskusteluista, ja tie oli auki yritysvastuupuheen nousulle. Yhtiövallan merkitys on kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin vuosikymmeniä sitten, ja myös yhtiöitä pitää lähestyä joissain tilanteissa poliittisina toimijoina.

Klo 20

Saksalaissotilaista Suomessa taiteen ja tieteen keinoin
Jan Kaila, Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaani, taiteilija
Turo-Kimmo Lehtonen, sosiologian professori, Tampereen yliopisto

Hangon Tulliniemellä sijaitsi vuosina 1942–1944 Saksan armeijan kauttakulkuleiri. Lappiin ja sieltä kotiin Saksaan matkaavien sotilaitten leiristä on säilynyt kolme parakkia, jotka muodostavat eräänlaisen toisen maailmansodan pysäytyskuvan. Leiriä on tutkittu arkeologian ja historiantutkimuksen lisäksi myös taiteellisen tutkimuksen keinoin. Mitä uutta poeettinen arkeologia tuo perinteiseen tutkimukseen? Aiheesta keskustelevat Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaani, taiteilija Jan Kaila ja Tampereen yliopiston sosiologian professori Turo-Kimmo Lehtonen.

Leikkiä historialla, peliä menneisyydellä
Derek Fewster

Pelitutkimus on yksi 2010-luvun lopun nopeimmin kehittyviä alueita digitaalisen kulttuurin tarkastelussa. Kulttuurimuotona pelit hyödyntävät historiaa ja perinteitä, lainaten vanhaa ja luoden uutta, samalla kun ovat aikansa tuotteita. Esityksessä pohditaan pelien arvomaailmoja ja suhdetta historiakulttuuriin.

Historian tekstitaidot haastavat opettajan
Marika Manninen, luokanopettaja (KM), tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

Historian opetuksen tulisi keskittyä yhä enenevissä määrin historiallisten ajatteluntaitojen opettamiseen. Historiallinen lukutaito antaa oppilaille avaimet tutkailla tekstejä historian tutkijan tapaan. Sen opettaminen on kuitenkin haastavaa, sillä puntariin joutuvat niin opettajan taidot kuin perinteinen, muistitietoa painottavan opetuksen traditio.

Klo 21

Polkuintegraaleista neutronitähtiin: matematiikka modernin hiukkasfysiikan työkaluna
Aleksi Vuorinen, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Miten luonto toimii pienimmillä mahdollisilla skaaloilla - siis alkeishiukkasten tasolla? Millaista ja kuinka monimutkaista matematiikkaa tarvitaan hiukkasfysiikan teorioiden ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi? Aleksi Vuorinen esittelee puheessaan hiukkasfysiikan Standardimallin ja sen eri osien rakennetta ja pyrkii esimerkkien avulla selittämään, millaista tämän päivän teoreettisen hiukkasfyysikon käytännön työ on.

How mathematical models enable personalized medicine
Jing Tang, PhD, University of Helsinki

The current cancer treatments are far from optimal, as many cancer drugs benefit at most 25% of the patients who take them. Jing Tang will show how mathematical models and statistical methods may help develop a decision-making system to pinpoint the most effective treatment options for individual patients.

Muusikon myytti
Tuire Kuusi, musiikintutkija, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Tuulikki Laes, musiikkikasvatuksen tutkija, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Onko synnynnäinen lahjakkuus edellytys musiikin harrastamiselle, vai voiko kuka tahansa oppia soittamaan ja laulamaan? Pitääkö musiikkiharrastus aloittaa jo varhaislapsuudessa? Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikintutkija Tuire Kuusi ja musiikkikasvatuksen tutkija Tuulikki Laes purkavat muusikkouteen ja musiikin harrastamiseen liittyviä myyttejä.

Koko illan

Kuvataiteen tohtori Markus Rissanen Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta pitää Tutkijoiden yön aikana Tiedekulman Fönsterissä työpajaa, jossa hän kertoo matemaattisesta löydöksestään. Rissanen teki löydöksen osana kuvataiteen tohtorin työtään, joka tarkastettiin toukokuussa 2017. Rissasen tekemä löydös liittyy läheisesti niin kutsuttuihin Penrosen laattoihin. Yleisö pääsee itse kokeilemaan erilaisia laatoituksia valmiiksi leikattujen palojen avulla.

Tutustu myös muuhun Tutkijoiden yön ohjelmaan Helsingin yliopistossa!

Suomi 100 -logo_250

EU-tunnus