Tukijat ja yhteistyötahot

Tiedekasvatuskeskus kokoaa yhteen yliopiston keskeiset toimijat eri tieteenaloilta. Keskus toimii yhteistyössä myös yliopiston ulkopuolisten tahojen kanssa.

Tiedekasvatuskeskus edustaa Helsingin yliopistoa kansallisessa, yliopistojen yhteisessä LUMA-keskus Suomi -verkostossa.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään globaalisti muiden tiedekasvatuksen akateemisten asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa.

Päärahoittaja

hyluma-gadolin-neste

Muut rahoittajat

AGA Oy | BASF Oy | Borealis Polymers Oy | Bruker Corporation | Kemianteollisuus ry | Kemira Oyj | UPM-Kymmene Oyj

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian osasto tarjoaa laboratoriotilan Kemianluokka Gadolinille

Laitetuki

IS-Vet Oy | Laskentaväline Oy |Metrohm Nordic Oy | Suomen 3M Oy | Thermo Fisher Scientific Oy | VWR International Oy

Lisäksi yhteistyössä

Helsingin kaupunkiKemia-lehti | Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry | Opetushallitus | Suomalaisten Kemistien Seura ry, Kemianopetuksen jaosto | Suomen Bioteollisuus ry FIB