Virtuaalinen opintokäynti Kemianluokka Gadoliniin - toinen aste

Virtuaaliset opintokäynnit toteutetaan videoyhteyden välityksellä koulujen ja oppimisyhteisöjen omissa tiloissa ja heidän omia välineitään hyödyntäen. Opettaja vastaa kokeellisissa töissä tarvittavien välineiden ja reagenssien hankkimisesta, videoyhteyden toimimisesta sekä opetustilan valmistelusta virtuaalista opintokäyntiä varten hyvissä ajoin etukäteen. Opettaja vastaa myös työturvallisuuden toteutumisesta koko opintokäynnin ajan. 

Kemianluokka Gadolinin ohjaajat vastaavat kokeellisten töiden teoriasisältöjen sekä työvaiheiden läpikäymisestä sekä niissä opastamisesta videoyhteyden välityksellä. He jakavat opettajille myös mielellään huomioita ja ideoita liittyen valittujen kokeellisten töiden käytännön toteuttamiseen luokkahuoneessa.

Gadolin-ohjaajat ovat itse yhteydessä opettajaan virtuaalisen opintokäynnin tarkemman sisällön ja niihin liittyvien yksityiskohtien sopimisen suhteen sähköpostitse tai puhelimitse. Opettaja voi suoraan ohjaajan kanssa sopia vierailun tarkemmasta aikataulutuksesta, keskustella työn käytännön toteutukseen liittyvistä huomioista sekä suunnitella yhdessä etäyhteyden käyttöön liittyvistä yksityiskohdista. 

 • Tällä sivulla voit tutustua virtuaalisen opintokäynnin ohjelmavaihtoehtoihin lukion ja ammatillisen opetuksen ryhmille
 • Tutustu työohjeisiin ja työssä vaadittaviin välineisiin ja reagensseihin huolella ennen kuin päätät mitkä aktiviteetit virtuaaliopintokäynnillenne valitaan.
 • Opintokäynnin kesto määräytyy valitun ohjelman mukaan. Listattujen aktiviteettien kestot ovat suuntaa antavia. Mikäli valitsette useamman aktiviteetin, virtuaalisen opintokäynnin kesto on pitenee. Varaa opintokäynnin kestoon myös riittävästi aikaa siivoukselle! 

En­nen vir­tu­aa­lis­ta opin­to­käyn­tiä

 1. Valmistele etäyhteys luokkahuoneeseen ja testaa sen toimivuus. Varmista erityisesti äänten kuuluvuus sekä videoesityksen näkyvyys koko ryhmälle. Etäyhteyden sujuvaan toimimisen suhteen olisi hyvä huomioida seuraavat asiat: 

  -Internet-yhteys
  -Projektori / näyttö
  -Äänentoisto
  -Verkkokamera
  -Videoneuvottelualusta (esim. Zoom, Meet tai Teams)
  -Tarvittavat työvälineet (katso työohjeista tarkemmat kuvaukset)
   

 2. Tutustu valitsemasi aktiviteetin työohjeeseen ja testaa työ etukäteen.

 3. Käsittele ryhmäsi kanssa lyhyesti virtuaaliopintokäyntiä edeltävällä tunnilla valittuihin aktiviteetteihin liittyviä ennakkokysymyksiä tai anna ne kotitehtäviksi. 

 4. Varaa työssä tarvittavat välineet ja reagenssit jokaiselle työpisteelle.

 5. Varmista, että virtuaaliopintokäynnin aikana kaikki oppilaat ja opiskelijat ymmärtävät ohjaajan antamat ohjeet sekä toimivat niiden mukaan. Varmista myös, että työturvallisuuteen liittyvät huomiot toteutuvat opintokäynnin aikana. 

 

Kesto: 75–90 min

Suojaimet ja työturvallisuus: Käytä laboratoriotakkia ja suojalaseja. Käsittele n-heptaania ja etanolia vetokaapissa suojakäsineittä käyttäen.

Kasvien väriaineiden uutto kuva1

Tarvittavat välineet:

 • Leikkuulauta
 • Veitsi ja/tai raastin (riippuen mitä kasveja tutkitaan)
 • Keitin lasi
 • Lasisauva
 • Magneettisekoitin ja magneetti
 • Erotussuppilo
 • Statiivi ja rengas erotussuppilolle
 • (Mittalasi tai keitinlasi liuottimien mittaamiseen)

Tarvittavat reagenssit:

Tutkittavia kasveja ja mausteita, esim.

Kasvien väriaineiden uutto kuva2

 • kurkumajauhe
 • paprikajauhe
 • chilijauhe
 • porkkana
 • mustikoita
 • mansikoita
 • punakaali
 • persilja
 • paprika
 • punakaali

Liuottimet,

 • vesi
 • etanoli
 • etikka
 • rypsiöljy
 • parafiiniöljy
 • n-heptaani Huom.! Käsiteltävä vetokaapissa

Opettajan ohje:

 

Kesto: 60–90 min

Suojaimet ja työturvallisuus: Käytä laboratoriotakkia, suojalaseja ja suojakäsineitä. Kuparisulfaatti on haitallista sekä ihmiselle että ympäristölle. Kerää kuparijätteet raskasmetallijätteisiin. Kaliumkarbonaatti ärsyttää ihoa ja silmiä. Kerää aspiriinijätteet kiinteänä orgaanisena jätteenä.

Tarvittavat välineet:

 • Huhmare ja survin
 • vesihaude, esim. puolilleen täytetty 100 ml keitinlasi
 • Keittolevy
 • 3 lasista koeputkea
 • Vaaka
 • Suppilo ja suodatinpaperia (tai imusuodatuslaitteisto: imupullo, letku, kumitiiviste, büchnersuppilo ja suodatinpaperi)
 • Finnpipetti ja kärki (tai täyspipettejä (4 ja 5 ml) tai 10 ml mittalasi)
 • Lusikoita

Tarvittavat reagenssit:

 • Asetyylisalisyylihappotabletti (aspiriini)
 • Kiinteä kaliumkarbonaatti
 • Kiinteä kuparisulfaatti
 • tislattu tai ionivaihdettu vesi

Opettajan ohje:

 

Kesto: 60 min

Suojaimet ja työturvallisuus: Käytä laboratoriotakkia sekä suojalaseja ja -hanskoja. Työssä käsitellään happoja ja emäksiä. Huuhdo roiskeet iholta ja silmistä runsaalla vedellä, hakeuduttava tarvittaessa lääkäriin.

Tarvittavat välineet:

Kukin työpari/-ryhmä tarvitsee seuraavat välineet:

 • 4 kpl 400 ml dekantterilaseja
 • 2 kpl 100 ml dekantterilaseja
 • 500 ml mittalasi (voi käyttää myös esim. 100 ml)
 • Automaattipipetti (voi käyttää myös 1 ml mittapipettiä)
 • 10 ml mittapipetti ja pumpetti
 • Magneettisekoittaja ja magneetti
 • pH-mittari
 • Statiivi, koura ja kaksoispuristin
 • Pesupullo pH-anturin huuhteluun
 • Astia huuhteluvedelle

 

Tarvittavat reagenssit:

 • Ionivaihdettua vettä
 • Hanavettä
 • Kylläistä Ca(OH)2-liuosta (tämän voi valmistaa myös kiinteästä CaO:sta) valmiiksi tehtynä
 • Hiilihapotettua vettä (esim. limukoneella tai kaupasta)
 • 0,1 M HCl tippapullossa
 • Puskuriliuoksia kalibrointiin, pH 4 ja pH 10 (kalibroi valmiiksi ennen työtä)

 

Opettajan ohje:

 

Yleisesittely kemian opiskelusta ja uramahdollisuuksista ei aktiviteettina vaadi mitään välineitä tai muita valmisteluja. Kemian opettajaksi opiskeleva Gadolin-ohjaaja kertoo videoyhteyden avulla yleisesti kemian yliopisto-opinnoista, niiden vaatimuksista ja omista kokemuksistaan niihin liittyen. Lisäksi esitellään erilaisia kemian alan uramahdollisuuksia sekä kemianteollisuuden ja tutkimuskentän yhteiskunnallista merkitystä. Opiskelijoilla on myös hyvä tilaisuus kysyä mieltään askarruttavia kysymyksiä kemian opiskeluun ja uramahdollisuuuksiin liittyen.

Kesto 15 min

Nestetyppidemonstraatioissa ohjaaja esittelee videoyhteyden välityksellä oppilaille nestemäisen typen ominaisuuksia ja tutkii mitä erilaisille materiaaleille tapahtuu kosketuksissa nestetypen kanssa. Koululuokassa demoihin ei tarvitse varata mitään erityisiä välineitä tai reagensseja. Nestetyppidemojen kesto on n. 10 minuuttia.