Toiminta vuonna 2016

Vuonna 2016 Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen ja AinO-keskuksen parissa jatkettiin formaalin, non-formaalin ja informaalin tiedekasvatuksen tutkimusta sekä siihen perustuvaa toiminnan kehittämistä ja toteuttamista.

Vuoden aikana innostettiin lapsia ja nuoria tieteiden pariin toteuttamalla lukuisia ja monimuotoisia tiedekasvatusaktiviteetteja. Opettajien työtä tuettiin kehittämällä uusia lähestymistapoja ja materiaaleja sekä kouluttamalla opettajia niiden käyttöön. Toiminnan kytkeytymistä lastentarhan-, luokan- ja etenkin aineenopettajankoulutukseen vahvistettiin.

Toiminnan kokonaistavoittavuus kasvoi vuodesta 2015. 

 

LUMA-keskus käynnisti yhteistyössä LUMA-keskus Aallon kanssa Uudenmaan alueen oppimisyhteisöille uusien opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteiden toteuttamista tukevan kansallisen StarT-toimintamallin markkinoinnin ja tukitoimenpiteet (StarT-lähettiläiden rekrytointi ja kouluttaminen oppimisyhteisöjen tueksi). 

LUMA-keskuksen Linkki-toimipiste käynnisti yhteistyössä Ylen kanssa Rosan koodi -ohjelmointihaasteen, joka saavutti suuren suosion.

Tiedeluokkatoiminta jatkoi yhtenä suosituimmista palveluista.

Yläkouluikäisille suunnatun Mathversum-virtuaalikerhotoiminnan tutkimuspohjainen kehittäminen jatkui aktiivisesti.

Vuoden aikana valmisteltiin LUMA-keskuksen ja AinO-keskuksen yhdistymistä Tiedekasvatuskeskukseksi vuoden 2017 alusta.

 

MATHVERSUM: Salasanat

Vuoden 2016 toiminnoista ja niiden tavoittavuudesta on koostettu seuraava yhteenvetotaulukko sekä liitteenä oleva tarkempi taulukko.

    Järjestetty   Tavoitettu  
KAIKKI TOIMINNOT YHTEENSÄ   961 KPL 541 015 HLÖÄ
  Ilman verkkosivustoja 957 kpl 31 556 hlöä
           
Tarjonta lapsille varhaiskasvatuksen asteella   29 kpl 87 323 hlöä
  Jippo-verkkosivusto 1 kpl 86 993 hlöä
  Muu tarjonta 28 kpl 330 hlöä
           
Tarjonta lapsille ja nuorille perusopetuksen asteella   140 kpl 12 420 hlöä
  Rosan koodi -ohjelmointihaaste 1 kpl 10 000 hlöä
  Muu tarjonta 139 kpl  2 420 hlöä
           
Tarjonta nuorille toisella asteella   21 kpl 75 601 hlöä
  Luova-verkkosivusto 1 kpl 74 971 hlöä
  Muu tarjonta 20 kpl 630 hlöä
           
Tarjonta koko perheelle sekä huoltajille   13 kpl 877 hlöä
           
Tarjonta opettajille   49 kpl 330 094 hlöä
  LUMA.fi-verkkosivusto 1 kpl 317 932 hlöä
  Muut verkkosivustot 2 kpl 10 965 hlöä
  Muu tarjonta 46 kpl 1 197 hlöä
           
Oppimisyhteisöille   647 kpl 14 458 hlöä
           
Muille kohderyhmille   34 kpl 323 hlöä
           
Ulkomaalaisille yleisöille   28 kpl 19 919 hlöä
  MyScience-verkkosivusto 1 kpl 18 598 hlöä
  Muu tarjonta 27 kpl 1 321 hlöä

Toimintaan liittyen julkaistiin useita tutkimus- ym. julkaisuja, joista esimerkkinä nostetaan tässä yhteydessä esiin

 • Aksela M. & Ikävalko V.-M. (2016). How to promote relevant practical work in science education through a non-formal learning environment? Teoksessa I. Eilks, S. Markic & B. Ralle (toim.), Science Education Research and Practical Work. Shaker Verlag, Aachen.

Lisäksi valmistui lukuisia opinnäytetöitä, joiden aiheet kytkeytyvät toimintaan.

Toimintaa esiteltiin lukuisille eri kohderyhmille Suomessa ja maailmalla

14.3. F2k-laboratorioesittely Johdatus matematiikan opettajaksi -kurssille

22.3. Pulmaario-hankkeen esittely Mikkelin pääkirjastolla - Mikkeli, Suomi

4.5. Toiminnan esittely Suomen Thaimaan-suurlähettilään Kirsi Westphalenin konsultille Susanna Eltvikille (Maija Aksela & Jouko Väänänen)

11.5. Bangkok Metropolitan Administration (BMA) elementary-school teachers Kemmassa ja Kemianluokka Gadolinissa (Maija Aksela & Veli-Matti Ikävalko)

16.5. LUMA-toiminnan esittely kalifornialaiselle Fresno Pacific Universityn & Claremont Graduate Universityn delegaatiolle (Juha Oikkonen & Jenni Räsänen)

18.5. Bangkok Metropolitan Administration (BMA) elementary-school teachers LumO:ssa (Anna Uitto & Anttoni Kervinen)

18.5. LUMA-toiminnan esittely Beijing Normal Universityn delegaatiolle (Maija Aksela)

20.5. LUMA-toiminnan esittely IOP Chapter Finlandin kv-seminaarissa Gender in Physics Education Kumpulassa (Lauri Vihma)

2.6. F2k-laboratorioesittely normaalikoulujen opettajille

9.6. Leiritoiminnan esittely Kumpulassa National Science Development Agency of Thailandin leiritoiminnan johtajalle Ruetai Chongsrid

13.6. LUMA-toiminnan esittely Kiinan vapaakauppa-alueen Shenzhenin koulutusjohdolle (Maija Aksela)

15.–16.6. LUMA-toiminnan esittely slovenialaiselle professorille Vesna Ferk Savec (Lauri Vihma)

5.8. Summamutikan toiminnan esittely virolaisille Merivälja koolin opettajille/rehtoreille

30.8. LUMA-toiminnan esittely Hongkong Education Bureaun delegaatiolle (Lauri Vihma)

9.9. Korealainen delegaatio ala- ja yläkoulujen sekä lukion opettajia ja rehtoreita (Lauri Vihma)

9.9. LUMA-toiminnan esittely ECRICE-konferenssissa (Maija Aksela) - Barcelona, Espanja

19.9. LUMA-toiminnan esittely eurooppalaisten tiedeakatemioiden ALLEA:n kokouksessa (Maija Aksela) - Rooma, Italia

25.–27.9. LUMA-toiminnan esittely LINKS-hankkeen kokouksessa (Maija Aksela) - Pariisi, Ranska

29.9. LUMA-toiminnan ja Summamutikan esittely Beijing Normal University delegaatiolle (Maija Aksela, Juha Oikkonen & Jenni Räsänen)

10.10. Linkin ja Summamutikan esittely Dr. Rebecca Vivianille, The University of Adelaide (Lea Kutvonen, Jenni Räsänen & Emma Karjalainen)

11.10. Pulmaario-hankkeen esittely Tampereen kirjastolaisille - Tampere, Suomi

12.10. F2k-laboratorioesittely Johdatus fysiikan opettajaksi -kurssille

12.10. Toiminnan esittely korealaiselle delegaatiolle (Jenni Räsänen)

12.–14.10. LUMA-toiminnan esittely Educa 2016 -konferenssin seminaarissa kutsuttuna keynote-puhujana sekä yliopistolla (Maija Aksela) - Bangkok, Thaimaa

24.–25.10. LUMA-toiminnan ja Summamutikan esittely Tarton ja Võrun lukioiden rehtoreille ja opettajille

28.10. Beijing Normal Universityn STEM in Education -konferenssissa kutsuttuna keynote-puhujana (Maija Aksela) - Beijing, Kiina

11.11. Toiminnan esittely pohjoismaisille tiedeviestijöille (Sonja Martikainen ym.)

25.11. Toiminnan esittely OKM:n, OPH:n ja Karvin delegaatiolle (Maija Aksela & Lauri Vihma)

30.11.–2.12. STEM-alan koulutuspäivät, National Science Development Agency of Thailand (FM Jenni Räsänen, FM Jaakko Turkka & DI, FL Veli-Matti Ikävalko) - Bangkok, Thaimaa

7.12. Linkin toiminnan esittely OAJ:lle

8.12. Toiminnan esittely OKM:ssä lukion erityisen koulutustehtävän säädösmuutoksia valmistelevalle työryhmälle (Maija Aksela)

9.–10.12. LUMA-toiminnan esittely konferenssissa Excellence, Creativity & Innovation, Gifted Education (Maija Aksela) - Dubai, Arabiemiraatit

13.12. Linkin toiminnan esittely Helsingin yliopiston talouspalveluiden henkilöille

Toimintaa johti, ohjasi tai toteutti kaikkiaan lähes 40 yliopiston henkilöstöön kuuluvaa.

 • Ada-Maaria Hyvärinen, Linkki-ohjaaja
 • Aino Haavisto, Linkki-ohjaaja
 • Anna Uitto, LumO:n johtaja
 • Anni Järvenpää, Linkki-ohjaaja
 • Anttoni Kervinen, LumO:n koordinaattori
 • Arttu Ylhävuori, Linkki-ohjaaja
 • Emma Karjalainen, Summamutikan kerhokoordinaattori
 • Essi Purhonen, Gadolin-ohjaaja
 • Hanna Aarnio, Linkki-ohjaaja
 • Heidi Venho, Gadolin-ohjaaja
 • Henri Tunturi, Gadolin-ohjaaja
 • Iiris Lukkarinen, BioPopin apulaiskoordinaattori 1.9.-31.12.
 • Iisa Rautiainen, Gadolin-ohjaaja
 • Ismo Koponen, F2k:n johtaja
 • Jaakko Karjalainen, Gadolin-ohjaaja
 • Jani Luukko, Linkki-ohjaaja
 • Jenna Tuominen, Linkin koordinaattori
 • Jenni Räsänen, Summamutikan koordinaattori
 • Jenni Vartiainen, pienten lasten tiedekasvatustoiminnan koordinaattori
 • Juha Oikkonen, Summamutikan johtaja & LUMA-keskuksen varajohtaja
 • Julia Aschan, AinO:n harjoittelija (OPH:n täydennyskoulutusprojekti) 1.1.-31.5.
 • Julia Halonen, Gadolin-ohjaaja
 • Justus Mutanen, BioPopin koordinaattori
 • Krista Väänänen, Linkki-ohjaaja
 • Kurt Fagerstedt, BioPopin johtaja
 • Lauri Vihma, LUMA-keskuksen koordinaattori 1.1.-30.4. & toimintaa palveleva suunnittelija 1.5.-
 • Lea Kutvonen, Linkin johtaja
 • Leo Pynnönen, Linkki-ohjaaja
 • Maija Aksela, Kemman johtaja & LUMA-keskuksen johtaja
 • Marjo Vesalainen, AinO:n koordinaattori
 • Markus Jylhä, Geopisteen koordinaattori
 • Miikka de Vocht, F2k:n koordinaattori
 • Outi Haatainen, Dyna-miittien koordinaattori
 • Pipsa Blomgren, Gadolin-ohjaaja
 • Rami Ratvio, Geopisteen johtaja
 • Sami Sarsa, Linkki-ohjaaja
 • Sonja Martikainen, Gadolin-vierailukoordinaattori 1.1.-31.7., Kemman koordinaattori 1.8.-30.11.
 • Tanja Luostari, Gadolin-vierailukoordinaattori 1.8.-30.11., Kemman koordinaattori 1.-31.12.
 • Toni SIlvennoinen, Gadolin-ohjaaja
 • Veli-Matti Ikävälko, Kemman koordinaattori 1.1.-31.7.
 • Virpi Sumu, Linkin koordinaattori

Heidän lisäkseen yksittäisiä aktiviteettejä oli toteuttamassa lukuisia (opettajaksi) opiskelijoita.