Verkkokursseilla tuetaan nykyisten ja tulevien kemian opettajien yhteisöllistä jatkuvaa oppimista
Helsingin yliopistossa kehitetään verkko-opetusta palvelemaan paitsi opintojaan suorittavia kemian aineenopettajaopiskelijoita, myös tuhansia kentällä toimivia kemian aineenopettajia.

Yliopiston matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelmassa on osana yliopistolla käynnissä olevaa "digiloikkaa" vuosina 2018–2019 kehitetty useita kemian opetuksen MOOC-kursseja (Massive Open Online Course). 

MOOC-kurssien vahvuutena on, että nykyiset ja tulevat opettajat työskentelevät samassa ympäristössä toisiltaan oppien.

Keväällä 2018 avattiin kurssi Molekyylimallinnus kemian opetuksessa. Se on yhden opintopisteen laajuinen kokonaisuus, jossa tutustutaan molekyylimallinnuksen opetuskäytön mahdollisuuksiin MarvinSketch-ohjelmiston avulla. Tuleville kemian aineenopettajille kurssi on osa tieto- ja viestintätekniikan opintoja. Kentällä työskenteleville kemian opettajille se on mahdollisuus harjoitella ajankohtaisen, sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa hyödynnettävän ohjelmiston käyttöä ja kerrata molekyylimallinnuksen perusteita.

Syksyllä 2018 toteutettiin maisterivaiheen kurssi Kemian mallintaminen ja visualisointi, jolla syvennettiin aiheen johdatuskurssilla opittua. Viiden opintopisteen laajuisen kurssin päätavoitteena on lisätä ymmärrystä mallien ja visualisoinnin merkityksestä ja rajoituksista kemian tutkimuksessa, oppimisessa ja opetuksessa. Lisäksi tavoitteena on harjoitella erilaisten mallinnusohjelmistojen käyttöä, ja samalla vahvistaa minäpystyvyyden ja pätevyyden tunnetta molekyylimallinnuksen opetuskäytössä.

Keväällä 2019 toteutetaan kurssi Kestävä kemia, jossa opitaan kemian mahdollisuuksista kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Viiden opintopisteen laajuisella kurssilla käsitellään kestävän kemian opettamisen kannalta keskeisimmät käsitteet ja ilmiöt. Kurssin pääpaino on kemiassa, mutta myös kemian opetuksen kysymykset ovat aktiivisesti läsnä. 

Mainitut kurssit sopivat erinomaisesti koulussa työskenteleville kemian opettajille oman osaamisen päivittämiseen. Kurssit on rakennettu Helsingin yliopiston MOOC-alustalle. Katso yleiset ohjeet MOOC-alustalle rekisteröitymiseksi ja kursseille mukaan liittymiseksi.

Tässä esitellyt MOOC-kurssit toimivat erinomaisina pilotteina jatkokehittämistä varten. Lisää tutkimustietoa tarvitaan erityisesti siitä, mikä on kentän opettajien jatkuvan oppimisen koulutustarve: tarvitsevatko opettajat kevyitä kurkistusikkunoita kemian opetuksen tieteenalan kehittymiseen, vai haluavatko he syventyä jokaiseen uuteen aiheeseen aina kokonaisen kurssin verran? Kysymys on aiheellinen, sillä opettajat ovat suorittaneet tähän mennessä järjestetyistä MOOCeista eniten yhden opintopisteen laajuista johdatuskurssia. Sen on koettu olevan vaatimustasoltaan ja kuormitukseltaan sopiva vaativan kemian opettajan työn oheen suoritettavaksi. 

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian osaston opettajankoulutusyksikössä on tarjottu verkko-opetusta vuodesta 2001 alkaen. Lisätietoa yksikön johtajan, professori Maija Akselan johdolla viime vuosina tehdystä MOOC-tutkimuksesta.

(Uutinen on muokattu alun perin Kemiauutisissa 2019 julkaistusta jutusta.)

Muita verkkokursseja opettajille »