Tutkimusperustainen ja yhteisöllinen LUMA-tiedekasvatus vahvistuu: neljä tohtorikoulutettavan ja neljä tutkimusavustajan paikkaa avoinna
Haluatko olla vaikuttamassa lasten ja nuorten hyvään tulevaisuuteen? Oletko kiinnostunut kehittämään ja tutkimaan uusia avauksia tiedekasvatukseen? Oletko kiinnostunut kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä? Oletko kiinnostunut jatkuvan oppimisen edistämisestä? Oletko kiinnostunut toimimaan yhteisöllisessä ja hyvään tulevaisuuteen suuntautuvassa tiimissä?

Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskuksen (www.helsinki.fi/tiedekasvatus) tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia, nuoria ja perheitä eri tieteiden opiskelun ja harrastamisen pariin. Luonnontieteellinen tiedekasvatus on matematiikan ja luonnontieteiden osaamisen vahvistamista ja niiden opiskeluun innostamista formaaleissa, non-formaalissa ja informaalissa tiedekasvatuksessa.  

Tiedekasvatustoiminta on yksi Helsingin yliopiston strategisista valinnoista ja osa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan toimeenpanosuunnitelmaa.  

Toiminnan kautta Helsingin yliopisto tutkii ja kehittää uusia pedagogisia ratkaisuja. Kehittämisen ja tutkimuksen ohella koulutetaan ja tuetaan sekä tulevia että nykyisiä opettajia niiden hyödyntämiseen opetuksessa. 

Toiminnassa tehdään yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa. Tiedekasvatuskeskus kuuluu myös LUMA-keskus Suomi verkostoon, johon kuuluu 13 alueellista LUMA-keskusta suomalaisten yliopistokeskusten yhteydessä.

Työpaikkailmoitukset

Luonnontieteellisen tiedekasvatuksen tohtorikoulutettava - 4 paikkaa 1.1.2021-31.12.2024

Tutkimusavustajat – 4 paikkaa 1.12.2020-31.12.2021

Lisätietoja 

Lisätietoja tehtävistä antaa :

Professori Maija Aksela, luonnontieteellinen tiedekasvatus, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto maija.aksela@helsinki.fi
Tai
Asiantuntija Topias Ikävalko, Tiedekasvatuskeskus, Helsingin yliopisto topias.ikavalko@helsinki.fi 050 311 4536