Tiedekasvatuskeskus kehittää tutkimuspohjaisesti uusia ratkaisuja myös yliopiston ja lukioiden yhteistyöhön
Helsingin yliopistolla on monenlaista tarjontaa lukio-opetuksen ja -opiskelun tueksi. Yliopiston tiedekasvatuskeskus tekee monipuolista opetus- ja kehittämisyhteistyötä lukioiden kanssa.

Tiedekasvatuskeskus tarjoaa erityistä tukea lukioille, jotka ovat hakeneet ja valittu mukaan kansalliseen LUMA-kehittämisyhteisöjen verkostoon ja samalla StarT-ohjelmaan.

Tiedekasvatuskeskuksen tiedeluokat palvelevat myös lukioiden opettajia tarjoamalla heidän opetusryhmilleen maksuttomia, opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteiden toteuttamista tukevia toiminnallisia opintokäyntejä autenttisiin tutkimusympäristöihin. 

Lisäksi Tiedekasvatuskeskus kehittää kaikille avointa tiede- ja teknologia-aktiviteettien ohjauksen verkkokurssia. Kurssin suorittamalla lukiolainenkin voi hankkia perusvalmiudet ohjata tiedekerhoa, esimerkiksi ohjelmointikerhoa lapsille.

Tiedekasvatuskeskus myös koordinoi valtakunnallisesti Dyna-miitteja. Kyseessä on kansallisen LUMA-keskus Suomi -verkoston ylläpitämä konsepti, jonka puitteissa lukiolainen voi osallistua mm. yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen järjestämiin luonnontiede- matematiikka- ja teknologia-aiheisiin yleisötapahtumiin ja raportoida niitä oppimispäiväkirjatyyppisesti. Riittävän määrän osallistumisia raportoimalla lukiolainen saa LUMA-diplomin, jota vastaan voi anoa lukion kurssisuoritusta oman lukion rehtorilta.

Tiedekasvatuskeskus myös kehittää ja organisoi kansainvälistä nuorten kurssia globaaleiden haasteiden kontekstissa.

Tiedekasvatuskeskus panostaa vahvasti uusien toimintamallien tutkimuspohjaiseen kehittämiseen yliopiston ja lukioiden välisen yhteistyöhön

Keskuksessa voidaan yhteiskehittää kiinnostuneiden lukioiden kanssa uudenlaisia opetuskokonaisuuksia, kuten yksittäisiä tiedepäiviä (lukion tiloissa tai yliopiston kampuksilla), tai jopa kokonaisia opintojaksoja, kuten verkkokursseja tai vaikkapa verkkotyöskentelyä ja kontaktiopetusta sulauttavia hybridikursseja.

Lisäksi on mahdollista yhteiskehittää mm. lukiolaisten tiede-TET-jaksoja tutkimusryhmissä sekä opiskelijavarjostusta, jossa lukiolainen viettää yhden tai muutaman päivän yliopisto-opiskelijan seurassa yliopistolla. Lukio-opetusta voidaan yhteiskehittää myös muiden tahojen oppimisympäristöissä, esimerkiksi Heurekassa tai Tekniikan museossa.

Kiinnostuneet lukiot voivat ottaa yhteyttä keskukseen »

Esimerkkejä lukioiden kanssa kehitetyistä opintojaksoista

Julkaisuja tutkimuspohjaisesti kehitetystä lukioyhteistyöstä

Muuta tarjontaa lukioille ja lukiolaisille Helsingin yliopistolla