Osallistu maksuttomaan ViLLE-koulutukseen
Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskus tarjoaa Suomen LUMA-keskusten kautta maksutonta koulutusta ViLLE-oppimisjärjestelmän käyttöön.

TIETOA VILLESTÄ

ViLLE on Turun yliopiston informaatioteknologian laitoksella kehitetty tehtäväpohjainen oppimisjärjestelmä, joka mahdollistaa itsenäisen ja innostavan oppimisen alakouluista korkeakouluihin. ViLLEstä löytyy lähes sata erilaista tehtävätyyppiä ja kymmeniä tuhansia valmiita tehtäviä, jotka ovat kaikkien rekisteröityneiden opettajien käytössä. Järjestelmää käytetään nykyisin sadoissa suomalaisissa ja muunmaalaisissa oppilaitoksissa yli 100 000 käyttäjän voimin.

Opettajat voivat luoda alustalle omaa materiaalia, käyttää muiden opettajien laatimaa materiaalia tai käyttää ViLLE Teamin tarjoamia valmiita opintopolkukokonaisuuksia. Näitä kokonaisuuksia löytyy esimerkiksi matematiikan, äidinkielen ja ohjelmoinnin opetukseen eri luokka-asteille.

Opintopolut

ViLLEn valmiit opintopolut ovat tehtäväkokonaisuuksia, jotka kattavat kunkin vuosiluokan keskeisen sisällön (noin 35 valmista oppituntia ja 1 200 tehtävää/vuosiluokka/oppiaine). Opintopolkuja käytetään tyypillisesti siten, että yksi oppiaineen viikkotunti korvataan tietokoneluokassa pidettävällä sähköisellä oppitunnilla, jonka aikana oppilaat tekevät tehtäviä ViLLEssä. Tämän lisäksi oppilaat saavat viikkourakkaläksyn eli jatkavat tunnilla tehtyjä tehtäviä, kunnes saavuttavat sovitun pistetason.

TIETOA KOULUTUKSESTA

LUMA-levityshankkeen puitteissa järjestettävä koulutus koostuu kolmesta kahden tunnin mittaisesta lähikerrasta sekä niiden välissä tehtävistä etätehtävistä. Yhteen koulutuspäivään mahtuu kolme ryhmää ja kuhunkin ryhmään 12 opettajaa. Yhdellä paikkakunnalla pystytään kouluttamaan siis yhteensä 36 opettajaa.  Koulutus on osa LUMA SUOMI -ohjelmaa, joten se on osallistujille maksutonta. Koulutuksen myötä opettajat saavat käyttöönsä ViLLE-tunnukset, minkä jälkeen kaikki ViLLEstä löytyvä materiaali on vapaasti heidän käytettävissään.

Lisätietoa täällä 

Ilmoittaudu mukaan täällä!