Neljä tutkimusavustajaa luonnontieteelliseen tiedekasvatukseen 1.12.2020-31.12.2021

Haluatko olla vaikuttamassa lasten ja nuorten hyvään tulevaisuuteen? Oletko kiinnostunut kehittämään ja tutkimaan uusia avauksia tiedekasvatukseen? Oletko kiinnostunut kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä? Oletko kiinnostunut jatkuvan oppimisen edistämisestä? Oletko kiinnostunut toimimaan yhteisöllisessä ja hyvään tulevaisuuteen suuntautuvassa tiimissä?

Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskus/ LUMA-keskus Suomi hakee neljää (4) 

Luonnontieteellisen tiedekasvatuksen tutkimusavustajaa

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.12.2020-31.12.2021.  

Haluatko olla vaikuttamassa lasten ja nuorten hyvään tulevaisuuteen? Oletko kiinnostunut kehittämään ja tutkimaan uusia avauksia tiedekasvatukseen? Oletko kiinnostunut kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä? Oletko kiinnostunut jatkuvan oppimisen edistämisestä? Oletko kiinnostunut toimimaan yhteisöllisessä ja hyvään tulevaisuuteen suuntautuvassa tiimissä? 

Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskuksen (www.helsinki.fi/tiedekasvatus) tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia, nuoria ja perheitä eri tieteiden opiskelun ja harrastamisen pariin. Luonnontieteellinen tiedekasvatus on matematiikan ja luonnontieteiden osaamisen vahvistamista ja niiden opiskeluun innostamista formaaleissa, non-formaalissa ja informaalissa tiedekasvatuksessa.  

Tiedekasvatustoiminta on yksi Helsingin yliopiston strategisista valinnoista ja osa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan toimeenpanosuunnitelmaa.  

Toiminnan kautta Helsingin yliopisto tutkii ja kehittää uusia pedagogisia ratkaisuja. Kehittämisen ja tutkimuksen ohella koulutetaan ja tuetaan sekä tulevia että nykyisiä opettajia niiden hyödyntämiseen opetuksessa. 

Toiminnassa tehdään yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa. Tiedekasvatuskeskus kuuluu myös LUMA-keskus Suomi verkostoon, johon kuuluu 13 alueellista LUMA-keskusta suomalaisten yliopistokeskusten yhteydessä. Lisätietoja toiminnasta Yhteisöllistä tiedekasvatusta Helsingin yliopistolla vuodesta 2003: Uusia ratkaisuja ja pedagogisia innovaatioita opetukseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin -kirjasta. 

Tehtävästä

Tutkimusavustajan tehtävään kuuluu tutkimustehtävien lisäksi muita avustavia tehtäviä, kuten ohjelman verkkosivujen päivitystä. Tehtävä on osa-aikainen, vaihdellen 50 tunnista 100 tuntiin kuukaudessa.

Tutkimusavustajan tehtäviin kuuluu LUMA-tiedeluokan vierailutoiminnan järjestäminen ja kehittäminen tiimin kanssa sekä työpajojen järjestäminen Tiedekasvatuskeskuksen tapahtumiin. Tutkimusavustajan tehtäviin voi kuulua myös muita työnantajan määräämiä tehtäviä.

Tutkimusavustajan tulee olla Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija. Tehtävään valittavalta edellytetään kiinnostusta ja ainakin jonkinasteista kokemusta toiminnallisesta opettamisesta. Tehtävässä suoriutumiseen tärkeitä taitoja ovat kyky itsenäiseen työskentelyyn annettujen ohjeiden mukaan, halu oppia ja kehittyä, kyky sitoutua sovittuihin aikatauluihin sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Tieto- ja viestintätekniikan osaaminen (esim. MS Office, WordPress-alusta ja videoeditointi) katsotaan eduksi, mutta kaikkiin työtehtäviin tarjotaan perehdytystä ja koulutusta. Tehtävään valittavalla on mahdollisuus tehdä aiheesta opinnäytetyö (kandidaatin- tai maisterintutkielma).

Tehtävän palkkauksessa noudatetaan yliopistojen yleistä työehtosopimusta. Tutkimusavustajien tehtävät ovat vaativuustasoltaan MV04.

Vapaamuotoiset, tiiviisti laaditut hakemukset tulee lähettää 2.11.2020 klo 23.59 mennessä osoitteeseen topias.ikavalko@helsinki.fi 

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävästä antaa Topias Ikävalko, topias.ikavalko@helsinki.fi 050 311 4536