Helsingin yliopiston tiedekasvatus ja Heureka syventävät yhteistyötä

Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus ja Heureka ovat sopineet yhteistyönsä tiivistämisestä vuoteen 2021 asti. Yhteistyötä on tehty jo pitkään, mutta nyt tehty sopimus tekee siitä syvempää ja systemaattisempaa.

Yhteistyön tavoitteena on saada hyötyjä toisen osapuolen vahvuuksista omassa ja yhteisessä toiminnassa. Kehittämällä yhteistyössä pedagogisesti antoisia sisältöjä vahvistetaan molempien toimintaa entisestään.

Molemmat toimijat ovat pitkään työskennelleet samojen tavoitteiden eteen. Molempien tavoitteena on mm. lasten ja nuorten innostaminen tieteiden pariin sekä mielikuvituksen ruokkiminen ja asioiden ihmettelyyn ja tutkimiseen kannustaminen. Keskeisenä tavoitteena on myös opettajien työn ja elinikäisen oppimisen tukeminen.

Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen toiminta perustuu jatkuvaan tutkimukseen sekä tutkimukseen perustuvaan pedagogiseen kehittämiseen. Toimintaa toteutetaan tiiviisti opettajankoulutuksen yhteydessä. Tiedekasvatuskeskus toteuttaa tutkimusta ja kehittämistä erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten nk. tiedeluokissa, jotka tarjoavat toiminnallisia opintokäyntejä osaksi kouluissa tapahtuvaa opetusta.

Heurekan ansiot tiedeviestinnässä ja tieteen kiinnostavuuden lisäämisessä ovat näkyvät. Heureka on vakiinnuttanut paikkansa suosittuna koulujen opintoretkikohteena. Myös vapaa-ajan suosittuna vierailukohteena Heureka tarjoaa lapsille ja nuorille mielekkäitä ja motivoivia oppimiskokemuksia.

Yliopiston tiedekasvatuskeskuksen tutkimusosaaminen vahvistaa Heurekan tarjonnan kehittämistä. Kehittämistutkimuksen metodologialla kehitetyt uudet pedagogiset toimintamallit ja aineistot hyödyttävät molempia osapuolia. Helsingin yliopiston opiskelijoille yhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia opintojaksojen ja pedagogisten opinnäytetöiden suorittamiseen Heurekassa, esimerkiksi aineenopettajiksi opiskelevien tutustumisvierailut Heurekaan sekä Tiedekasvatuksen kurssin suorittaminen tiedekeskuksessa on jatkossa mahdollista. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia opettajaksi opiskelijoille tiedeoppimisen ohjaamisessa kehittymiselle. Yliopiston nuorille tutkijoille Heureka tarjoaa kohtaamispaikan ja mahdollisuuden tiedeviestinnässä harjaantumiseen. Omasta tutkimuksesta innostavasti kertominen ja popularisointi kuuluvat tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Inspiroidaan yhdessä oivaltamaan!

Li­sä­tie­to­ja:

Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus: johtaja, professori Maija Aksela, 050 514 1450, maija.aksela@helsinki.fi

Heureka: oppimispäällikkö Jutta Kujasalo, 040 901 5280, jutta.kujasalo@heureka.fi