Tekijäryhmä

Onko kaikki aina ihan liian helppoa, ainakin matikan tunneilla? Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella toimii matematiikasta erityisen innostuneille lukiolaisille suunnattu matematiikkaklubi Tekijäryhmä, jossa tarkoituksena on perehtyä mielenkiintoisiin matemaattisiin aiheisiin.

Tekijäryhmän pääteemana on ongelmanratkaisu sen monissa eri muodoissa. Jokaisella kerralla käydään läpi hieman teoriaa tai esimerkkejä, mutta pääpaino on osallistujien työskentelyssä joko itsenäisesti tai pienissä ryhmissä.

Tekijäryhmä kokoontuu keväällä 2018 tiistaisin klo 17.00–18.30 Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella luokassa C322 (Exactum-rakennus, 3. kerros). Käyntiosoite on Gustaf Hällströmin katu 2B, 00560 Helsinki.

Kevään tapaamiskerrat ovat seuraavat:

6.2, 13.2, 27.2, 6.3, 13.3, 20.3, 27.3, 3.4, 10.4, 17.4 ja 24.4

Huom. Talvilomaviikolla ei ole tapaamista tiistaina 20.2. Tiistain 27.2. tapaaminen pidetään poikkeuksellisesti luokassa B321.

Kokoontumiskertojen aiheet ovat toisistaan riippumattomia, joten yksittäisillekin kokoontumiskerroille voi osallistua.

Tekijäryhmään osallistuminen on maksutonta. Voit tulla paikalle ilmoittautumatta!

 • Kyyhkyslakkaperiaatteesta

 • Ketjumurtoluvuista

 • Graafeista

 • Funktionaaliyhtälöistä

 • Jaollisuudesta

 • Laskevasta kombinatoriikasta

 • Värityksistä

 • Todistuksia ilman sanoja

 • Epäyhtälöistä

 • Invarianssiperiaatteesta

 • Kolmiogeometriasta

 • Polynomeista

 • Invarianssiperiaatteesta

 • Värityksistä erilaisten matemaattisten ongelmien ratkaisumenetelmänä

 • Ekstremaaliperiaatteesta

 • Induktiosta

 • Kompleksiluvuista

 • Geometriaa kompleksiluvuilla

 • Algebran peruslause

 • Jaollisuudesta

 • Gaussin kokonaisluvuista

 • Jännenelikulmioista