Alle kouluikäisille suunnatuilla tiedeseikkailuilla tutustutaan leikin ja tarinoiden kautta kiehtoviin jokapäiväisiin luonnontieteiden ja matematiikan ilmiöihin. Lapsilla on luontainen kyky tutkia, ihmetellä ja kysyä hyviä kysymyksiä. Itse tutkien ja kokeillen saadaan onnistumisen elämyksiä ja harjoitellaan luonnontieteille oleellisia tutkimisen taitoja. Lapsena saadut positiiviset tunnekokemukset tieteistä kantavat pitkälle.

Tiedeseikkailuja järjestetään kerhotyyppisesti usean viikon ajan samassa paikassa tai sitten pop-up-tyyppisesti satunnaisesti eri paikoissa ja eri aikoihin.

Syksyllä 2017 lokakuusta alkaen tiedeseikkailuja järjestetään yliopiston keskustakampuksella Tiedekulmassa. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan syyskuun puolessa välissä.

Alle kouluikäisille on tarjolla myös virtuaalikerhomateriaalia: Jippo-virtuaalikerhot: kerhotoiminta ei ole aktiivinen juuri nyt, mutta virtuaalikerho sisältää paljon monipuolisia kerho-ohjeita, joita voi tehdä itsenäisesti. Kerhomateriaalit on tarkoitettu alle kouluikäisille.

Lastentarhaopettajille on tarjolla täydennyskoulutusta pienten tiedekasvatukseen liittyen. Tarkempia tietoja varten ole yhteydessä koordinaattori Merike Kesleriin. Mikäli olet kiinnostunut tiedeseikkailusta omassa päiväkodissa tai sinulla on halua ja valmiutta olla testaamassa uutta tiedekasvatusmateriaalia, ole niin ikään yhteydessä Merikeen.