Tarjoamme eri koulutusasteiden opettajille tukea osaamisensa kehittämiseen. Järjestämme pedagogista sisältötietoa kehittävää koulutusta sekä oppiainekohtaisesti että eri oppiaineita/tieteenaloja eheyttävästi ja ilmiölähtöisesti.

Toteutamme koulutuksia yhteistyössä eri tahojen, esimerkiksi pedagogisten opettajajärjestöjen kanssa. Olemme mukana myös toteuttamassa LUMA-keskus Suomen kansallisia koulutuskokonaisuuksia. Tilauksesta järjestettävien täydennyskoulutusten osalta teemme yhteistyötä HY+ Oy:n kanssa.

Toivotamme opettajat myös tervetulleeksi mukaan yhteisöllisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiimme.