Hiilipuu tarjoaa innostavaa sisältöä hiilen kierron opetukseen kaikille luokka-asteille. Materiaalit auttavat oppilaita ymmärtämään hiilen kierron, yhteyttämisen, soluhengityksen, hiilijalanjäljen ja ilmastonmuutoksen välisiä yhteyksiä.

Hiilipuu.fi-sivustolla voit tarkastella keskimääräisen männyn hiilivuota eri olosuhteissa. Hiilivuo koostuu sekä yhteyttämisen että soluhengityksen määrästä. Voit muuttaa päivämäärää ja säätä, sekä etsiä tietoa tekijöistä jotka vaikuttavat puiden kykyyn sitoa tai vapauttaa hiiltä.

  • Ohjeita Hiilipuu.fi-sivuston käyttöön opetuksessa:  PDF | DOCX

Voit lainata F2k-laboratoriosta Hiilipuun interaktiivisen salkkuversion, Hiilipuu-salkun, jossa on hiilidioksidi-, lämpötila- sekä valoanturi. Antureita voi manipuloida (hönkimällä, lämmittämällä ja valaisemalla), jolloin hiilipuusovellus reagoi muutoksiin. Voit myös tarkastella, miten luokkasi hiilidioksipitoisuus muuttuu oppitunnin edetessä tai ikkunaa avatessa.

Hiilipuu on Helsingin yliopiston, ohjelmistoyritys Simosolin ja kuvataiteilija Terike Haapojan yhteistyöhanke.