Järjestämme perusopetuksen, lähinnä 2. ja 3. luokan opetusryhmille kysynnän mukaan oppimisseikkailuja, joissa oppilaat saavat toiminnallisin keinoin maistiaisia eri kielistä ja kulttuureista.

Tarkoituksena on nostaa esiin kieliä sekä lisätä lasten innostusta ja kiinnostusta kielten opiskeluun. Pohjana ovat erilaiset lahjakkuuden lajit ja oppimistyylit sekä toiminnallisuus. Eri maiden tervehdykset, numerot ja laulut jäävät monille oppilaille päällimmäisiksi opituiksi asioiksi.

Oppimisseikkailuja järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa tai Helsingin seudun kouluilla. Oppimisseikkailuja suunnittelevat ja toteuttavat humanististen aineiden (kielet, historia) aineenopettajaksi opiskelijat osana yliopisto-opintojaan.