Tiedeseikkailut oppimisyhteisöille

Tarjoamme eri asteiden oppimisyhteisöille Helsingin seudulla niiden tiloissa järjestettäviä tiedeseikkailuja mahdollisuuksien mukaan.

Tiedeseikkailun ohjelmaan voi kuulua vaikkapa kielten ja kulttuurien oppimisseikkailu, luonnontiedetunteja ja/tai matikkapäivä. 

Tiedeseikkailuja vetävät tehtävään koulutuksen saaneet innostuneet yliopisto-opiskelijat.

Järjestämme perusopetuksen opetusryhmille kysynnän mukaan tiedeseikkailuja, joissa oppilaat saavat toiminnallisin keinoin maistiaisia eri kielistä ja kulttuureista. Seikkailujen tavoitteena on herättää lasten ja nuorten kiinnostus kielten ja kulttuurien tutkimiseen ja opiskeluun. 

Oppimisseikkailuja järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa tai Helsingin seudun kouluilla. Oppimisseikkailuja suunnittelevat ja toteuttavat humanististen tieteiden (mm. kielet, historia) aineenopettajaopiskelijat osana yliopisto-opintojaan.

Matikkapäivänä kaksi Helsingin yliopiston opiskelijaa saapuu koululle pitämään matikkapajaa. Matikkapajassa tehdään innostavaa ja toiminnallista matikkaa!

Pajan teemana voivat olla vaikkapa funktiot, murtoluvut tai ongelmanratkaisu. Hyviä pajaohjelmia löytyy myös koulumatematiikan varsinaisten sisältöjen ulkopuolelta – esimerkiksi verkkoteoriaan liittyvät pelit kehittävät yhteistyötaitoja, ongelmanratkaisua ja loogista päättelykykyä. Hauskan pelailun sivussa opitaan siis hyödyllisiä taitoja ja kohotetaan luokan yhteishenkeä!

Matikkapäiviä järjestetään Helsingin seudun kouluilla. Matikkapäivä on koululle maksuton. Tutustuthan kuitenkin ennen toiveesi lähettämistä opettajan ohjeeseen.

 

Uusia matematiikkapäivätoiveita ei oteta tällä hetkellä vastaan.