Kuntasi LUMA-yhteyshenkilöt toimivat linkkeinä yliopiston suuntaan

Tiedekasvatuskeskus (yhdessä Aalto-yliopisto Juniorin kanssa) on pyytänyt Uudenmaan kuntia nimeämään LUMA-yhteyshenkilön/-henkilöitä, jotka toimivat aktiivisina linkkeinä yliopistojen sekä kuntien kasvatus- ja opetushenkilöstön välillä. Kunta voi olla nimennyt yhden tai koulutusasteittain useampia eri yhteyshenkilöitä.