Ammatillisen kehittymisen tuki

Tarjoamme eri koulutusasteiden opettajille tukea osaamisensa kehittämiseen. Järjestämme pedagogista sisältötietoa kehittävää koulutusta sekä oppiainekohtaisesti että eri oppiaineita/tieteenaloja eheyttävästi ja ilmiölähtöisesti.

Toteutamme koulutuksia yhteistyössä eri tahojen, esimerkiksi pedagogisten opettajajärjestöjen kanssa. Olemme mukana myös toteuttamassa LUMA-keskus Suomen kansallisia koulutuskokonaisuuksia. Tilauksesta järjestettävien täydennyskoulutusten osalta teemme yhteistyötä HY+ Oy:n kanssa.

Toivotamme opettajat myös tervetulleeksi mukaan yhteisöllisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiimme.

Järjestämme tiedekasvatuksen pedagogisia kahviloita, joissa esitellään tutkimuksen kautta kehitettyjä uusimpia ratkaisuja käytännön opetustyön tueksi sekä jaetaan ideoita ja kokemuksia.

Kahvilat on tarkoitettu eri asteiden opettajille, opettajaksi opiskeleville, opinto-ohjaajille, opettajankouluttajille sekä kaikille muille kiinnostuneille.

Julkaisemme tiedot tulevista pedagogisista tiedekahviloista tapahtumakalenterissamme.

Olemme mukana LUMA-keskus Suomen toteuttamassa LUMA SUOMI -ohjelmassa usealla hankkeella, jotka tarjoavat lähikoulutusta ja/tai verkkokoulutusta.

Matematiikan tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä

Luonnontieteiden ja ympäristökasvatuksen tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä

Teknologiakasvatus: ohjelmointi, robotiikka ja tietoyhteiskunta

Olemme mukana LUMA-keskus Suomen yhteistyötahoineen toteuttamassa LUMATIKKA-ohjelmassa.

LUMA-keskus Suomi -verkosto järjestää vuosittain loppukeväästä/alkukesästä Valtakunnalliset LUMA-päivät.

Koulutuspäivien yhteydessä järjestetään myös International LUMAT Symposium: Research and Practice in Math, Science and Technology Education.