Lukiolaisten tiedeopinnot

Dyna-miitit on LUMA-keskus Suomi -verkoston ylläpitämä konsepti, jonka puitteissa nuori voi tutustua matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian tutkimukseen ja opiskeluun.

Nuori voi osallistua mm. yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen järjestämiin luonnontiede- matematiikka- ja teknologia-aiheisiin yleisötapahtumiin ja raportoida niitä oppimispäiväkirjatyyppisesti.

Riittävän määrän osallistumisia raportoimalla nuori saa LUMA-diplomin, jota vastaan voi anoa lukion kurssisuoritusta oman lukion rehtorilta.

Dyna-miitit »

Ilmasto.nyt on monialainen kokonaisuus ilmastonmuutoksen perusteista. Se on luotu ensisijaisesti korkeakoulutasoisen 5 opintopisteen opintojakson järjestämiseksi tai itseopiskeltavaksi. Monialaisuutensa takia materiaali soveltuu hyödynnettäväksi eri aloilla, sekä muussa koulutuksessa esim. järjestöissä tai yrityksissä. Materiaali on avoimesti kaikkien hyödynnettävissä.

Ilmasto.nyt »

Kaikille avoimet verkkokurssit (massive open online courses) ovat verkko-oppimista parhaimmillaan. Helsingin yliopisto tarjoaa korkeatasoisia ohjelmointikursseja, joista voit valita parhaat päältä oman kiinnostuksesi ja aiempien taitojesi pohjalta.

Nimensä mukaisesti kaikki kurssit ovat avoimia, ilmaisia ja verkkopohjaisia: sinun ei tarvitse huolehtia kurssimaksuista tai koulumatkoista, vaan voit opiskella silloin kuin sinulle sopii, missä ikinä oletkin.

Helsingin yliopiston ohjelmointi-MOOCit ovat laadullisesti huipputasoa. Ne eivät ole markkinointi- ja PR-mielessä tehtyjä yliopistokurssien karsittuja versioita, vaan vastaavat yliopistojen pääaineopiskelijoiden suorittamia kursseja.

MOOC.fi »

Jokainen sukupolvi ansaitsee puhtaan ja terveen planeetan, johon rakentaa tulevaisuutensa. Mutta onko se tarjolla tämän päivän nuorille? Ilmastonmuutos, merien happamoituminen ja monimuotoisuuden tuhoaminen vaarantavat elämän ehtoja ja jopa ravinnon tuotantoa. Ympäristötaloustieteen kurssi (3 op) johdattaa uudenlaiseen tietoon: lukion biologian, maantieteen ja yhteiskuntaopin tiedot täydentyvät ja jäsentyvät uudeksi ajatteluksi, ympäristöpolitiikan teoriaksi. Kurssilla teoriaa sovelletaan ilmastonmuutoksen hillintään, Itämeren suojeluun, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja taloudelliseen kasvun ympäristöllisten edellytyksiin.

Ympäristötaloustieteen johdantokurssi »