Alle kouluikäisille suunnatuissa Pikku-Jipot-tiedekerhoissa tutustutaan leikin ja tarinoiden kautta kiehtoviin jokapäiväisiin luonnontieteiden ja matematiikan ilmiöihin. Lapsilla on luontainen kyky tutkia, ihmetellä ja kysyä hyviä kysymyksiä. Itse tutkien ja kokeillen saadaan onnistumisen elämyksiä ja harjoitellaan luonnontieteille oleellisia tutkimisen taitoja. Lapsena saadut positiiviset tunnekokemukset tieteistä kantavat pitkälle.