Kysymyksiä maantiteteelliseen elokuva-analyysiin

Valitaan katsottavaksi jokin televisiosta tuleva elokuva tai seurataan sarjafilmin osia.
Filmiä seurattaessa vastataan kysymyksiin. Eri oppilailla voi olla eri asioita seurattavana.

 

Mitä paikkoja tai luontokohteita filmissä esiintyy?
Minne tapahtumat sijoittuvat?
Viitataanko muihin paikkoihin?
Millaisina paikat esitetään?
Onko tapahtumat kuvattu sisä- vai ulkotiloissa?
Miten vuorokauden ja vuodenaikojen vaihtelu tai ajan kuluminen on esitetty?
Mitä yhteiskuntaluokkia pää- ja sivuhenkilöt edustavat?
Mitä ammatteja he edustavat (mistä he saavat toimeentulonsa)?
Minkä ikäisiä he ovat?
Onko heillä sairauksia?
Mitä he harrastavat?
Millaisiksi heidät on kuvattu?
Vastaako kuvaus jotakin vallitsevaa tai leimaavaa stereotypiaa?
Millaisia ovat sankarit? Entä konnat?
Millaisia ovat heidän asuntonsa?
Miten ne luonnehtivat asukkaita?
Kuvataanko työtä vai vapaa-aikaa?
Millaisia perheet ovat?
Onko vähemmistöryhmien edustajia mukana?
Millaisia ovat julkiset tilat?
Miten yhteiskunnan infrastruktuuri, esimerkiksi liikenne, tulee esille?
Miten filmissä annettu kuva vastaa todellisuutta?