Vuonna 2016 Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen ja AinO-keskuksen parissa jatkettiin formaalin, non-formaalin ja informaalin tiedekasvatuksen tutkimusta sekä siihen perustuvaa toiminnan kehittämistä ja toteuttamista.

Vuoden aikana innostettiin lapsia ja nuoria tieteiden pariin toteuttamalla lukuisia ja monimuotoisia tiedekasvatusaktiviteetteja. Opettajien työtä tuettiin kehittämällä uusia lähestymistapoja ja materiaaleja sekä kouluttamalla opettajia niiden käyttöön. Toiminnan kytkeytymistä lastentarhan-, luokan- ja etenkin aineenopettajankoulutukseen vahvistettiin.

Toiminnan kokonaistavoittavuus kasvoi vuodesta 2015.