Tiedekasvatuskeskuksessa tutkitaan, kehitetään ja toteutetaan tieteenalojen rajat ylittävää lasten ja nuorten tiedekasvatusta ja sitä tukevaa opettajien koulutusta tukeutumalla alan uusimpaan tutkimustietoon sekä jo vuodesta 2003 lähtien tutkittuihin ja kehitettyihin, kansainvälisesti arvostettuihin opettajien peruskoulutukseen integroituihin toimintamalleihin.

Tiedekasvatuskeskus kokoaa yhteen yliopiston keskeiset toimijat eri tieteenaloilta. Keskus toimii yhteistyössä myös yliopiston ulkopuolisten tahojen, kuten Uudenmaan kuntien ja koulujen, Tiedekeskus Heurekan, järjestöjen, elinkeinoelämän ja läheisten korkeakoulujen (mm. Aalto-yliopiston) kanssa.

Tiedekasvatuskeskus edustaa Helsingin yliopistoa kansallisessa, tiede- ja teknologiayliopistojen yhteisessä LUMA-keskus Suomi -verkostossa ja vastaa verkoston hallinnosta kaudella 2017-2019.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään globaalisti muiden tiedekasvatuksen akateemisten asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa.

Yliopiston tiedekasvatustoimintaa vuodesta 2003 esitellään myös kirjassa Yhteisöllistä tiedekasvatusta Helsingin yliopistolla vuodesta 2003: Uusia ratkaisuja ja pedagogisia innovaatioita opetukseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.