Tehtävät

Ohjausryhmä toimii keskuksen johtamisen ja toiminnan suunnittelun tukena.

Kokoonpano

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii keskuksen johtaja, prof. Maija Aksela, ja varapuheenjohtajana keskuksen varajohtaja, prof. Juha Oikkonen.

Johtaja on kutsunut ohjausryhmään toimikaudelle 1.1.2017–31.12.2020 asiantuntijoita Helsingin yliopiston eri yksiköistä sekä yliopiston ulkopuolisten yhteistyötahojen edustajia.