“Halusimme avata rahaston, jotta yhä useammalla lapsella ja nuorella sekä opettajalla olisi mahdollisuus saada tukea kiehtovaan tiedeopiskeluun ja -harrastamiseen Suomessa ja kansainvälisestikin” - johtaja, prof. Maija Aksela

Rahasto on avattu juhlaseminaarin yhteydessä 11. marraskuuta 2011.

Rahastoon toivotaan lahjoituksia lasten ja nuorten hyvän tulevaisuuden tukemiseen.

Lahjoitusten turvin Helsingin yliopiston tiedekasvatustoimintaa tullaan kehittämään ja laajentamaan. Lisäksi tuetaan toimintaan liittyvää tutkimusta sekä uusien opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen kehitystyötä Suomessa ja kansainvälisesti.

“Opettajat ovat avainasemassa oppimisen ja innostuksen tukemisessa. He tarvitsevat kaiken tuen arvokkaalle työllensä ja tietoa uusista tutkimustuloksista, innostavista opetusmenetelmistä ja mahdollisuuden myös itse tehdä tutkimusta”

Vuoden 2016 alusta astui voimaan luonnollisen henkilön lahjoitusvähennys (laki tuloverolain muuttamisesta 98 a §), jossa säädetään, että "luonnollinen henkilö ja kuolinpesä saa vähentää puhtaasta ansiotulostaan vähintään 850 euron ja enintään 500  000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle  tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle". 

Helsingin yliopisto ilmoittaa kaikki yksityishenkilöiden tekemät lahjoitukset vuosittain verottajalle verovähennysoikeuden toteutumiseksi.

Yli 1000 euroa lahjoittaneet pääsevät mukaan Helsingin yliopiston Kirahviklubiin. Jäsenille on tarjolla erityisiä tilaisuuksia ja muita etuja.

Lahjoituksen teet helpoiten verkkolomakkeella (valitse LUMA-rahasto).