Tehtävät

Keskuksen johtoryhmän tehtävänä on

  • päättää strategisista linjauksista, toiminnan mahdollisesta uudelleenorganisoinnista sekä laajakantoisista yhteistyösopimuksista,
  • hyväksyä pitkäaikainen, toimikautta koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuotuinen toimintasuunnitelma ja talousarvio, ja
  • vahvistaa vuotuinen toimintakertomus.

Kokoonpano

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Jouko Väänänen toimii johtoryhmän puheenjohtajana. 

Dekaani on kutsunut johtoryhmään toimikaudelle 1.1.2017–31.12.2020 keskuksen toimipisteiden isäntäyksiköistä seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Yksikkö Jäsen Varajäsen
bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta prof. Kurt Fagerstedt  prof. Veijo Kaitala
humanistinen tiedekunta prof. Matti Miestamo yliop.leht. Ulla Tuomarla
kasvatustieteellinen tiedekunta prof. Jari Lavonen prof. Markku Hannula
matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta /     
    fysiikan laitos prof. Hannu Koskinen prof. Kaarle Hämeri
    geotieteiden ja maantieteen laitos prof. Juha Karhu prof. Mari Vaattovaara
    kemian laitos prof. Heikki Tenhu prof. Mikko Ritala
    matematiikan ja tilastotieteen laitos prof. Mats Gyllenberg prof. Juha Oikkonen
    tietojenkäsittelytieteen laitos prof. Sasu Tarkoma prof. Veli Mäkinen

Päätösasiat johtoryhmän kokouksissa esittelee keskuksen johtaja, prof. Maija Aksela.